Projekat „Tour de Banat“ predstavljen na Sajmu sporta u Beogradu

U periodu od 24. do 26. novembra 2017. održan je 6. međunarodni Sajam sporta „Srbija, zemlja sporta“ u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta. Sajam sporta okupio je veliki broj učesnika (više od 150 teritorijalnih sportskih federacija, 87 nacionalnih sportskih federacija, predstavnike najznačajnijih sportskih institucija u našoj zemlji, od Ministarstva omladine i sporta, Sportskog saveza Srbije, Paraolimpijskog i Olimpijskog komiteta Srbije, kao i najznačajnije nacionalne sportske i edukativne institucije). U toku tri dana Sajam sporta posetilo je preko 60.000 posetilaca.

Trećeg dana Sajma projekat „Tour de Banat“ je uspešno prezentovan na štandu Biciklističkog Saveza Srbije i posetioci su imali priliku da se upoznaju sa projektom, aktivnostima vezanim za projekat, kao i mogućnostima za razvoj cikloturizma u regionu. Naš štand posetio je i ministar omladine i sporta Vlade Republike Srbije, gospodin Vanja Udovčić, koji je tom prilikom podelio biciklove deci, pobednicima takmičenja u vožnji biciklova.

Učešće na Sajmu je prvi rezultat saradnje između projekta „Tour de Banat“ i Biciklističkog Saveza Srbije, čiji predsednik gospodin Branko Banović je i jedan od članova projektnog tima Ciklo Grupe, formirane u okviru projekta.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: