Prvi sastanak Ciklo grupe u Žombolju

U sredu 28-og Novembra 2017. godine, održan je prvi sastanak Ciklo grupe u Žombolju, koja je uspostavljena kako bi se identifikovali i rešili ključni izazovi u razvoju prekograničnog cikloturizma. Grupa će takođe aktivnu ulogu imati u kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata, kao i u uspostavljanju Platforme za razvoj cikloturizma u regionu, kako bi se pripremile osnove za buduće inicijative i aktivnosti u ovoj oblasti. Pored članova Ciklo grupe, među kojima su bili i predstavnici Biciklističkog saveza Srbije, sastanku su prisustvovali i članovi projektnog tima, a glavne teme sastanka bile su prezentacije predloga 4 nove biciklističke rute (De Tours) koje će se uspostaviti projektom (Žomboljski izlet, kružni put Žombolj-Kikinda-Nova Crnja, kružnu put Žombolj-Nova Crnja-Jaša Tomić kao i Žombolj-Temišvar). Nove rute, uključujući i turističke potencijale i atrakcije u okviru njih, biće prikazane na interaktivnom turističkom web portal www.tourdebanat.com, uključujući i mobilnu aplikaciju pripremljenu u okviru projekta, kako bi se obezbedile sve neophodne informacije biciklistima koji nameravaju da posete ovaj region. Učesnici su iskazali svoje ubeđenje da će projekat doprineti održivom razvoju cikloturizma u pograničnom regionu i da će putem novih interaktivnih alata i usluga uspostavljenim u okviru projektu unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područja i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo.

 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: