Prvi sastanak Ciklo grupe u Žombolju

U sredu 28-og Novembra 2017. godine, održan je prvi sastanak Ciklo grupe u Žombolju, koja je uspostavljena kako bi se identifikovali i rešili ključni izazovi u razvoju prekograničnog cikloturizma. Grupa će takođe aktivnu ulogu imati u kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata, kao i u uspostavljanju Platforme za razvoj cikloturizma u regionu, kako bi se pripremile osnove za buduće inicijative i aktivnosti u ovoj oblasti. Pored članova Ciklo grupe, među kojima su bili i predstavnici Biciklističkog saveza Srbije, sastanku su prisustvovali i članovi projektnog tima, a glavne teme sastanka bile su prezentacije predloga 4 nove biciklističke rute (De Tours) koje će se uspostaviti projektom (Žomboljski izlet, kružni put Žombolj-Kikinda-Nova Crnja, kružnu put Žombolj-Nova Crnja-Jaša Tomić kao i Žombolj-Temišvar). Nove rute, uključujući i turističke potencijale i atrakcije u okviru njih, biće prikazane na interaktivnom turističkom web portal www.tourdebanat.com, uključujući i mobilnu aplikaciju pripremljenu u okviru projekta, kako bi se obezbedile sve neophodne informacije biciklistima koji nameravaju da posete ovaj region. Učesnici su iskazali svoje ubeđenje da će projekat doprineti održivom razvoju cikloturizma u pograničnom regionu i da će putem novih interaktivnih alata i usluga uspostavljenim u okviru projektu unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područja i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo.

 

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: