SMILE and SMILE PLUS Projects

Projekat SMILE

Projekat SMILE je fokusiran na prvu i poslednju milju mobilnosti u raznovrsnim i paradigmatskim urbanim područjima regiona Adrion, koji obuhvata obalne, unutrašnje i granične gradove različitih veličina i bavi mnogim unakrsnim pitanjima pokrenutim unutar SWOT analize područja ADRION, posebno sa aspekta zaštite životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa.

Osnovni ciljevi projekta su:

  • Podrška saobraćajnim politikama sa ciljem smanjenja emisija staklenih gasova;
  • Unapređenje životne sredine u velikim područjima sa velikim intenzitetom saobraćaja;
  • Optimizacija uticaj ljudskih aktivnosti na more, zemljište, vazduh i ljudsko zdravlje;
  • Podrška transportnoj modalnoj smeni smanjujući korišćenje automobila na fosilno gorivo i povećanjem javnog prevoza, biciklizma, šetnje, električnih i hibridnih vozila;
  • Smanjenje uticaja neefikasne isporuke tereta i tokova haotičnog turizma;
  • Smanjenje visokog pritiska na priobalne i prekogranične puteve koji ne mogu da apsorbuju povećani saobraćaj kao i na glavne urbane puteve koji povezuju i prelaze šire funkcionalne urbane zone.

Period implementacije

22 MESECA

januar 2018 – oktobar 2019. godine

Vrednost projekta

1.290.415,45€

izvor finansiranja

Interreg V-B Adriatic-Ionian

program

Projekat SMILE PLUS

FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region PLUS -SMILE PLUS (Prva i poslednja milja intermodalne mobilnosti u zagušenim urbanim oblastima Jadranskog regiona PLUS). Projekat SMILE PLUS je nastavak projekta SMILE koji je bio fokusiran na prvu i poslednju milju mobilnosti u raznovrsnim i paradigmatskim urbanim područjima regiona Adrion, obuhvatajući obalne, unutrašnje i granične gradove različitih veličina. Projekat SMILE PLUS baviće se ažuriranjem i proširenjem scenarija mobilnosti kao podršku novim transportnim politikama u preopterećenim urbanim sredinama.

Osnovni cilj projekta:

  • Aktivnosti projekta biće skoncentrisane na 4 zemlje (Slovenija, Hrvatska, Italija i Srbija) i baziraće se na ažuriranju scenarija mobilnosti za svakog partnera posebno kako bi se osigurala njihova otpornost na uticaj  pandemije COVID-19.

Period implementacije

6 MESECI

januar 2022. – jun 2022. godine

Vrednost projekta

161.381,40€

izvor finansiranja

Interreg V-B Adriatic-Ionian

program

Dokumenta za preuzimanje

PRINT SM D.C.2.2. leaflet SMILE SER

PRINT SM D.C.2.2. leaflet SMILE EN

SM D1.2.1 Mobility scenarios V4 - RDA Banat

SM D.T1.1.1 Executive Summary V1 RDA Banat

SM D.T1.1.1 Survey V1 RDA Banat

SM D.T.1.1.2 Transnational Report V0

SM D.T.1.2.1 Mobility scenarios report vf

SMILE T.1.2.2 Transnational action plan FINAL IUAV

SMILE D T2.1.1 Local SUMP Analysis Report RDA Banat Serbia draft v2.0

SMILE D T2.2.1 Transnational SUMP Concept Part A Benchmark report V4 DEF

SMILE D T2.2.1 Transnational SUMP Concept Part B Planning model V4 DEF

Akcioni plan za koncept transnacionalnog održivog plana urbane mobilnosti

Action Plan for a Transnational Sustainable

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: