Organizovan događaj – Predstavljanje rezultata projekta SMILE

Dana 28, oktobra 2020. godine, u Beogradu, RCR Banat je organizovao događaj sa ciljem predstavljanja ruzultata projekta SMILE, sa posebnim akcentom na rezultate ostvarene u okviru radnog paketa T2 – Razrada transnacionalne šeme održivog planiranja urbane mobilnosti (SUMP) za urbana i međugradska područja ADRION regiona. Na događaju je predstavljen i Akcioni Plan za transnacionalni SUMP koncept, kao najznačajniji rezultat radnog paketa, a diskutovano je i o rozličitim pravnim i političkim okvirima za održivu mobilnost u partnerskim državama koji su analizirani u okviru “Benchmark” izveštaja, kao i o Modelu planiranja razvijenim u okviru SMILE projekta.

S obzirom na to da samo nekoliko lokalnih samouprava u Republici Srbiji ima SUMP, učesnici su razgovarali o značaju ovog alata za strateško planiranje koji razvija sistemsku viziju urbane mobilnosti i kako bi mogao da se primeni na višem nivou u Srbiji.

Tim RCR Banat predstavio je i „ADRION Tematski klaster o urbanoj i međugradskoj intermodalnoj mobilnosti putnika sa niskim nivoom ugljenika“, koji je okupio partnere različitih ADRION projekata sa zajedničkim ciljem kapitalizacije, širenja, promocije i nadogradnje rezultata ovih projekata.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Close Menu

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: