Sastanak zainteresovanih strana organizovan u Srbiji radi predstavljanja rezultata istraživanja tokova turističkog prometa

Dana 14. oktobra 2020. godine, u Zrenjaninu, RCR Banat je organizovao sastanak zainteresovanih strana u okviru Radnog paketa T3 – Testiranje IT-a, rešenja za e-mobilnost i aktivnosti uvođenja u rad. Sastanak je bio prilika da se predstave rezultati istraživanja sprovedenih u prethodnom periodu u Gradu Zrenjaninu, a odnosi se na kretanje turističkih tokova, aplikacije koje se najčešće koriste za potrebe kretanja, kao i mogućnost uspostavljanja jedinstvene digitalna platforma koja bi povezala kretanje turista, turoperatora i relevantne faktore u Gradskoj upravi.

Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, kao i predstavnici turističke organizacije grada Zrenjanina, Auto-moto saveza Srbije, turističkih operatera / agencija, konsultanata i Privredne komore.

Zaključak sa sastanka je da rezultati istraživanja mogu biti vrlo korisni u planiranju lokalnog saobraćaja, odnosno za uključivanje gradskih vlasti u planiranje, optimizaciju i poboljšanje kretanja turističkih tokova, kao i za razvoj održivog Plan urbane mobilnosti grada Zrenjanina u narednom periodu.

Sastanak je organizovan poštujući sve mere COVID 19 koje je preduzela i propisala Vlada Republike Srbije.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Close Menu

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: