Početni sastanak Danube Indeet projekta

Univezitet primenjenih nauka Lancut, je 5. i 6. marta 2024. godine u svojim prostorijama u Ruhstorf an der Rut u Nemačkoj, bio domaćin Početnog sastanka DTP projekta Danube Indeet. Glavni cilj sastanka bio je zvanično pokretanje projekta i njegovo predstavljanje javnosti.

Prvi dan Početnog sastanka je bio internog karaktera, samo za članove projektnog konzorcijuma, gde su predstavljeni projekat i planirani rezultati, definisani su prioriteti, rokovi i odgovornosti u realizaciji projektnih aktivnosti i radnih paketa, a okupljeni projektni partneri su prezentovali svoje institucije. Drugi dan Početnog sastanka je organizovan kao javni događaj u hibridnoj formi (onlajn i lično), u okviru koga je projekat predstavljen predstavnicima svih zainteresovanih strana, medijima i široj javnosti. Pored toga, prezentovani su i projekti i biznisi koji svoje inovativne i pionirske ideje u ovoj oblasti već realizuju u stvarnosti, što je u značajnoj meri inspirisalo i motivisalo sve učesnike da kroz diskusiju i umrežavanje podstaknu međusobnu saradnju i daju doprinos reliazciji ovog projekta.

Više o Danube Indeet projektu: https://banat.rs/danube-indeet/

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: