U ponedeljak, 26. juna 2017. godine u hotelu „Vojvodina“ u Zrenjaninu (Republika Srbija), RCR Banat je održao drugi Nacionalni sastanak predstavnika zainteresovanih strana u okviru projekta „Eko-inovativno povezivanje Dunavskog regiona - EcoInn Danube“ (Interreg Dunav transnacionalni program). Tema sastanka je bila energetska efikasnost i zaštita životne sredine sa aspekta regionalnog razvoja, a sastanku se odazvao veliki broj predstavnika aktera regionalnog razvoja u Srbiji. Nakon kraće prezentacije projekta, učesnici su analizirali postojeću situaciju i zaključili da Srbija pripada nerazvijenim zemljama sa niskim standardom  stanovništva, ali istovremeno sa jasno iskazanom potrebom za eko-inovacijama i „zelenim“ tehnologijama, te je u skladu sa tim neophodno stvoriti okruženje koje će podsticati ekološki orijentisano istraživanje i razvoj, a time i saradnju između nauke i poslovanja. Tokom sastanka je vođena kvalitetna i sadržajna diskusija u kojoj su učesnici identifikovali više zajedničkih preporuka za prevazilaženje postojeće situacije.

Za više informacija, kontaktirajte: branislav.milosav@rcrbanat.rs  ili svetlana.glavaski@rcrbanat.rs

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Želite da dobijate novosti?

Unesite Vaše podatke kako biste se prijavili na mailing listu

ADRESA

Čarnojevićeva 1, 23000 Zrenjanin, Srbija

TELEFON

+381 (0) 23 510 567

RADNO VREME

Naše radno vreme je:
Od ponedeljka do petka, od 8 do 16 časova.

Zatvori

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: