Drugi nacionalni sastanak predstavnika zainteresovanih strana u okviru „ECOINN DANUBE“ projekta u Srbiji

U ponedeljak, 26. juna 2017. godine u hotelu „Vojvodina“ u Zrenjaninu (Republika Srbija), RCR Banat je održao drugi Nacionalni sastanak predstavnika zainteresovanih strana u okviru projekta „Eko-inovativno povezivanje Dunavskog regiona – EcoInn Danube“ (Interreg Dunav transnacionalni program). Tema sastanka je bila energetska efikasnost i zaštita životne sredine sa aspekta regionalnog razvoja, a sastanku se odazvao veliki broj predstavnika aktera regionalnog razvoja u Srbiji. Nakon kraće prezentacije projekta, učesnici su analizirali postojeću situaciju i zaključili da Srbija pripada nerazvijenim zemljama sa niskim standardom  stanovništva, ali istovremeno sa jasno iskazanom potrebom za eko-inovacijama i „zelenim“ tehnologijama, te je u skladu sa tim neophodno stvoriti okruženje koje će podsticati ekološki orijentisano istraživanje i razvoj, a time i saradnju između nauke i poslovanja. Tokom sastanka je vođena kvalitetna i sadržajna diskusija u kojoj su učesnici identifikovali više zajedničkih preporuka za prevazilaženje postojeće situacije.

Za više informacija, kontaktirajte: branislav.milosav@rcrbanat.rs  ili svetlana.glavaski@rcrbanat.rs

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: