EcoInn Danube – Green Innovation and Entrepreneurship Summer School 2018

Detalje pogledajte na sledećem linku

Do 31. maja 2018. godine mladi talenti i preduzetnici sa fokusom na održive poslovne modele imaju mogućnost da se prijave za letnji Green Summer School u Bratislavi u Slovačkoj. Ukoliko ste već postigli prve korake u pronalaženju rešenja za identifikovani problem i motivisani ste da unapredite svoj održivi proizvod ili uslugu kako bi se uspešno pozicionirali na tržištu, onda se prijavite!

Tokom petodnevne radionice pposlednje nedelje juna 2018. godine učesnici će intenzivno raditi na validaciji svog poslovnog modela. Štaviše, oni će imati priliku da dobiju profesionalne povratne informacije od trenera i stručnjaka iz oblasti “zelenih” eko-inovacija. Oreduzetnici će se u timovima na teme poput modela prihoda, finansija, marketinga i prodaje, kao i prava intelektualne svojine. Na kraju GreenSummer School svaki učesnik će imati jasno razumevanje kako se prihodi mogu uspešno ostvariti, koji su kanali promocije najvažniji za ciljnu grupu i kako mogu zaštititi svoja imovinska prava.

U poslednjim danima učesnici će predstaviti svoje ideje žiriju stručnjaka.

GreenSummer School održava se od 25. do 30. juna 2018. godine u Bratislavi. Događaj je deo projekta EcoInn koji se primenjuje u Dunavskom transnacionalnom programu i sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF i IPA) Učešće je besplatno! Organizator će pokriti putovanje i smeštaj za ograničen broj učesnika – za dalje informacije pročitajte ovde

Smeštaj je obezbeđen od strane nas, za povraćaj putnih troškova potrebno je popuniti Zahtev za nadoknadu.

Prijave startup timova i individualnih preduzetnika ili talenata iz cele Evrope su dobrodošle i mogu se podneti do 30. aprila 2018.

PREGLED PROGRAMA

• Principi eko-inovacija i eko-dizajna
• Lego Serious Play
• Strategija digitalnog marketinga i komercijalni rast
• Pravo intelektualne svojine
• Strategije finansiranja i prodaje
• Validacija “zelenog” poslovnog modela

Za eventualna pitanja, kontaktirajte: branislav.milosav@rcrbanat.rs

Informacije

Datum: 25. jun 2018. – 30. jun 2018
Trajanje: pet dana
Vreme: 09:00 – 17:00
Mesto: Bratislava, konkretno mesto će biti potvrđeno uskoro
Troškovi: Učešće na Green Summer School je besplatno

Detalje pogledajte na sledećem linku

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: