Eco-innovatively connected Danube Region – EcoInn Danube

(Eko-inovativno povezan Dunavski region)

Projekat EcoInn Danube realizuje projektni konzorcijum sačinjen od ukupno 16 institucija iz 12 zemalja Dunavskog regiona u okviru Interreg Transnacionalnog programa Dunav. Glavne oblasti projekta su povećanje transnacionalne saradnje kroz okupljanje eko-inovativnih aktera i unapređenje povezivanja ponude i potražnje u oblasti eko-inovacija, a projekat će se uglavnom fokusirati na oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Razvojem novih i jačanjem postojećih interakcijskih mreža među predstavnicima eko inovativnog okruženja, stvoriće se bolja ekološka i inovativna poslovna klima na regionalnom i međuregionalnom nivou.

CILJ PROJEKTA:

Osnaživanje saradnje svih inovativnih aktera u oblasti eko-inovacija sa posebnim akcentom na razvoj i primenu ekotehnologija u Dunavskom regionu.

PARTNERI:

Vodeći partner:
 • Slovački centar za nauku i tehničke inovacije
Partneri:
 • Privredna komora Vratsa; Vratsa, Bugarska
 • Agencija za energetiku regiona Savinjska, Šaleška i Koroška; Velenje, Slovenija
 • Digitalis Jolet; Budimpešta, Mađarska
 • Bwcon GmbH, Študgart, Nemačka
 • Regionalna agencija za razvoj Južnog Transdunavskog regiona; Pečuj, Mađarska
 • Poslovni i inovativni centar, BIC Brno spol.s.r.o.; Brno, Češka
 • Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.; Čakovec, Hrvatska
 • Asocijacija za edukaciju i ekonomiju Beča i Donje Austrije; Beč, Austrija
 • Univerzitet Komenius Bratislava, Naučni park; Bratislava, Slovačka
 • Tehnološki univerzitet Brno; Brno , Češka
 • Centar preduzetnika okruga Somogy; Kapošvar, Mađarska
 • Economica Institut za ekonomski istraživanja; Beč, Austrija
 • Privredna i industrijska komora regiona Banja Luka; Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat doo; Zrenjanin, Srbija
Pridruženi partneri:
 • Univerzitet u Pečuju; Pečuj, Mađarska
 • Rumunska asocijacija za transfer tehnologije i inovacije; Krajova, Rumunija
 • Privredna komora Crne Gore; Podgorica, Crna Gora

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

30 meseci; decembar 2016 – maj 2019. godine

VREDNOST PROJEKTA:

2.126.924,97 €

IZVOR FINANSIRANJA:

Dunavski Transnacionalni Program

* više o projektu: www.ecoinnovative.eu

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Close Menu

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: