Prvi nacionalni sastanak predstavnika zainteresovanih strana u Srbiji

Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj – Banat je 6. juna 2017. godine održao prvi nacionalni sastanak predstavnika zainteresovanih strana projekta „Eko-inovativno povezivanje Dunavskog regiona – EcoInn Danube“ (Interreg Dunav transnacionalni program) u hotelu „Vojvodina“ u Zrenjaninu (Republika Srbija). Na sastanku je učestvovalo više od 30 predstavnika lokalnih vlasti, MSP, NVO, institucija za I & R, institucija za podršku poslovanju, inovatora i investitora.

Na samom početku sastanka projektni menadžer je prezentovao projekat „EcoInn Danube“, njegove najznačajnije aktivnosti i očekivane rezultate, kao i mogućnosti i koristi uključivanja svih zainteresovanih strana. Nakon prezentacije, otvorena je diskusija o trenutnoj situaciji u Srbiji u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Učesnici su razgovarali o problemima, preprekama, mogućnostima i potencijalnim rešenjima u datoj oblasti. Jedan od govornika na događaju je bio stručnjak iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede, koji je predstavio glavne prepreke i probleme u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u Srbiji. Uspešnosti prvog nacionalnog sastanka doprinelo je učešće predstavnika Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, koji su predstavili svoje aktuelne finansijske instrumente za inovatore i inovativna mala i srednja preduzeća. Na samom kraju, predstavljena je prva uspešna priča u Srbiji u oblasti energetski efikasnog življenja i rada – Solarna dolina u Novom Sadu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: