Green Summer School 2017.

Ove godine će biti organizovan Green Summer School u periodu od 11. do 15. septembra 2017. godine, u kampusu Univerziteta za primenjene Nauke u Konstanci. Ovaj događaj je deo projekta  „Eco-innovatively connected Danube Region – EcoInn Danube” koji Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat) implementira u partnerstvu sa još 15 institucija iz ukupno 12 zemalja u okviru Dunav transnacionalnog Programa, finansiranog iz sredstava Evropske Unije (ERDF i IPA fond). (više informacija o samom projektu možete pronaći na sledećim linkovima: http://banat.rs/projekti.php i http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube)

Svi zainteresovani mladi početnici i preduzetnici sa fokusom na održive poslovne modele imaju mogućnost da se prijave za Green Summer School na jezeru Konstanca u Nemačkoj. Preduzetnici su već postigli prve korake u pronalaženju rešenja za svoj identifikovani problem i motivisani su da unaprede svoje održive proizvode i usluge kako bi se uspešno pozicionirali na tržištu.

Tokom petodnevne radionice u septembru 2017. godine, učesnici će intenzivno raditi na validaciji svog poslovnog modela. Štaviše, imaće priliku da dobiju profesionalne povratne informacije od kompanija, trenera i stručnjaka iz sektora “zelenih” eko-inovacija. Preduzetnici će se u timovima fokusirati na teme kao što su modeli: prihoda, finansiranja, marketinga i prodaje, kao i prava intelektualne svojine. Na kraju GreenSummer School svaki učesnik će bolje razumeti kako se prihodi mogu uspešno ostvariti, koji su kanali promocije najvažniji za ciljnu grupu i kako mogu zaštititi svoja imovinska prava.

Poslednjeg dana intenzivnog treninga timovi će ukratko predstaviti svoje ideje stručnom žiriju. Biće izabrani najbolji timovi koji će imati jednistvenu šansu da budu pozvani na Zeleni inovacioni i investicioni Forum u Študgartu, gde će imati priliku da ubede potencijalne investitore da investiraju u njihove poslovne ideje!

Aplikacije startup timova i individualnih preduzetnika iz cele Evrope su dobrodošle i mogu se podneti do 13. avgusta 2017. godine, registracijom na sledećem linku: https://venture-dev.com/webform/TqogRx1xYP2uFney/

PREGLED PROGRAMA
•    Principi eko-inovacija i eko-dizajna
•    Lego Serious Play
•    Strategija digitalnog marketinga i komercijalni rast
•    Pravo intelektualne svojine
•    Strategije finansiranja i prodaje
•    Validacija “zelenog” poslovnog modela

Za eventualna pitanja, kontaktirajte:  branislav.milosav@rcrbanat.rs

Informacije

Datum: 11 – 15. septembar 2017. godine
Trajanje: Pet dana
Radno vreme: 09:00 – 21:00
Mesto: Univerzitet za primenjene nauke Konstanca (HTWG)
Troškovi: Učešće na Green Summer School je besplatno
Troškove prevoza i boravka snose učesnici
Detalje lokacije i smeštaja preuzmite OVDE

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: