Drugi sastanak projektnog tima na projektu “Improvement of Banat Connectivity – IBC”

U Kikindi je 6. Januara 2018 godine održan drugi sastanak projektnog tima na projektu “Improvement of Banat Connectivity – IBC”. Sastanak projektnog tima je vodila Biljana Vuksanović – projektni menadžer.
Na sastanku su predstavljene do sada implementirane projektne aktivnosti. Na sastanku su svi članovi detaljno upoznati sa implementiranim aktivnostima od strane svih učesnika na projektu. Zaključeno je da je većina sprovedenih aktivnosti u skladu sa akcionim planom projekta.
Koordinatori su, u nastavku sastanka, prezentovali aktivnosti koje je potrebno implementirati u narednom periodu i svi učesnici sastanka složili su se oko dinamike realizacije aktivnosti, odgovornosti kao i metodologije za njehovu implementaciju.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: