Improvement of Banat Connectivity – IBC

(Unapređenje povezanosti Banata)

17.  avgusta 2017. godine započeta je realizacija projekta „Improvement of Banat Connectivity“-IBC. Jedan od glavnih preduslova za relizaciju zajedničkog cilja jeste upravo adekvatna infrastrukturna i institucionalna podrška, stoga će u okviru projekta biti izrađena tehnička dokumentacija za sobraćajnu infrastrukturu u Srbiji, izgrađena dvosmerna biciklistička staza na području između Kikinde i Nakova (do granice sa Rumunijom), izvršena sanacija ulica uz državni put u Žombolju, opremljen granični prelaz Nakovo (Srbija).  Pored aktivnosti na infrastrukturi, kroz projekat se osniva Kancelarija za informacije i promociju prekogranične ekonomske saradnje, uspostavlja se mreža za prekograničnu saradnju, prekogranični portal i kreiraju se uslovi za poboljšanje i proširenje ekonomske saradnje između pograničnih opština.

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj unapređenje uslova za kretanje ljudi, robe i usluga u prekograničnoj oblasti, razvoj graničnog prelaza u Kikindi (Nakovo-Lunga), prevazilaženje shvatanja granice kao barijere i promovisanje jače saradnje i kontakata između pograničnih regiona i zajednica.

CILJ PROJEKTA:

Doprinos boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti.

PARTNERI:

Vodeći partner:
  • Javno preduzeće Putevi Srbije, Srbija
Partneri:
  • Opština Žombolj, Rumunija
  • Grad Kikinda, Srbija
  • Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, Srbija

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

24 meseca, 17.08.2017. – 16.08.2019. godine

VREDNOST PROJEKTA:

1.813.477,53 EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

* Više o samom projektu: www.ibc-cbc.com

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: