Saopštenje za javnost IBC

Projekat pod nazivom „Unapređenje povezanosti Banata“ (eng. „Improvement of Banat Connectivity – IBC“) nastao je iz potrebe stanovnika duž obe strane granice, za boljom međusobnom povezanosti i prohodnosti. Iako ovaj granični prelaz pripada kategoriji međunarodnih, on svakodnevno radi samo od 07:00 do 19:00 časova i preko njega je dozvoljen transport robe vozilima maksimalne nosivosti do 3,5 tone. Planiranim radovima na srpskoj strani biće stvoreni neophodni tehnički uslovi, kao i bezbednosno – kontrolni standardi kakvi već postoje sa rumunske strane granice. Tako je predviđeno da bude izgrađena nadstrešnica nad kontrolnim prostorom, biće obezbeđene dodatne kontrolne kabine, kao i elektronske rampe za svaku saobraćanu traku, video nadzor i svetlosna signalizacija. Projektom je predviđena i izgradnja toaleta za putnike, kao i prostor gde će biti omugućen rad šaltera pošte, banke, špedicije, itd. Radi stvaranja tehničkih uslova za promet robe vozilima veće nosivosti, biće obezbeđene i platforme za kontrolu teretnih vozila. Obezbeđivanjem svih prethodnih tehničkih uslova, srpska ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova imaće dodatnu argumentaciju za izmenu postojećeg međudržavnog sporazuma u smislu celodnevnog finkcionisanja (24h) i da preko njega mogu da saobraćaju i kamioni. S obzirom na blizinu naseljenih mesta, a pošto je Kikinda od granice udaljena svega 10 kilometara, izgradnjom biciklističke staze povezivanje će biti još dinamičnije.

Projektom je saradnja između zbratimljenih gradova Kikinde i Žombolja podignuta na viši nivo, a povezivanje je prešlo na određeni nivo privredne saradnje na mikro nivou, kao i na aktivnosti dveju lokalnih saomuprava  u rešavanju problema iz komunalne sfere. Na makro privrednom planu desio se najveći efekat, za koji očekujemo da će biti još značajniji kada projekat bude realizovan. Zbog nedostatka radne snage u zapadnim rumunskim županijama i nemogućnosti da se rumunske i strane kompanije tamo dalje razvijaju, one su morale da potraže drugo rešenje, a ono se zove Kikinda. Prvi takav korak učinila je firma “Zopas” iz Velikog Semikluša, kojoj je pretila opasnost da će izgubiti nove poslove, jer nije mogla da povećava dalje proizvodnju u svojoj fabrici u rumunskom pograničnom mestu. Stoga su otvorili pogon u Kikindi koji je za dosadašnjih godinu i po rada, od početnih 30, stigao do 440 radnika i da za to vreme  ni jedno radno mesto u matičnoj fabrici u Velikom Semiklušu nije ukinuto.

Realizacijom projekta “IBC” biće u potpunosti ispunjeni ciljevi Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija u okviru kog se projekat realizuje i već sad dešavanja na terenu, potrebe ljudi i privrede, dokazuju njegovu nedvosmislenu održivost i svrsishodnost. Projekat realizuju JP „Putevi Srbije“, kao nosilac projekta, Grad Kikinda, Opština Žombolj i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, kao partneri na projektu, sa ciljem da se doprinese boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti, a ukupna vrednost projekta je 1.813.477,53 evra.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: