Saopštenje za javnost IBC

Projekat pod nazivom „Unapređenje povezanosti Banata“ (eng. „Improvement of Banat Connectivity – IBC“) nastao je iz potrebe stanovnika duž obe strane granice, za boljom međusobnom povezanosti i prohodnosti. Iako ovaj granični prelaz pripada kategoriji međunarodnih, on svakodnevno radi samo od 07:00 do 19:00 časova i preko njega je dozvoljen transport robe vozilima maksimalne nosivosti do 3,5 tone. Planiranim radovima na srpskoj strani biće stvoreni neophodni tehnički uslovi, kao i bezbednosno – kontrolni standardi kakvi već postoje sa rumunske strane granice. Tako je predviđeno da bude izgrađena nadstrešnica nad kontrolnim prostorom, biće obezbeđene dodatne kontrolne kabine, kao i elektronske rampe za svaku saobraćanu traku, video nadzor i svetlosna signalizacija. Projektom je predviđena i izgradnja toaleta za putnike, kao i prostor gde će biti omugućen rad šaltera pošte, banke, špedicije, itd. Radi stvaranja tehničkih uslova za promet robe vozilima veće nosivosti, biće obezbeđene i platforme za kontrolu teretnih vozila. Obezbeđivanjem svih prethodnih tehničkih uslova, srpska ministarstva spoljnih i unutrašnjih poslova imaće dodatnu argumentaciju za izmenu postojećeg međudržavnog sporazuma u smislu celodnevnog finkcionisanja (24h) i da preko njega mogu da saobraćaju i kamioni. S obzirom na blizinu naseljenih mesta, a pošto je Kikinda od granice udaljena svega 10 kilometara, izgradnjom biciklističke staze povezivanje će biti još dinamičnije.

Projektom je saradnja između zbratimljenih gradova Kikinde i Žombolja podignuta na viši nivo, a povezivanje je prešlo na određeni nivo privredne saradnje na mikro nivou, kao i na aktivnosti dveju lokalnih saomuprava  u rešavanju problema iz komunalne sfere. Na makro privrednom planu desio se najveći efekat, za koji očekujemo da će biti još značajniji kada projekat bude realizovan. Zbog nedostatka radne snage u zapadnim rumunskim županijama i nemogućnosti da se rumunske i strane kompanije tamo dalje razvijaju, one su morale da potraže drugo rešenje, a ono se zove Kikinda. Prvi takav korak učinila je firma “Zopas” iz Velikog Semikluša, kojoj je pretila opasnost da će izgubiti nove poslove, jer nije mogla da povećava dalje proizvodnju u svojoj fabrici u rumunskom pograničnom mestu. Stoga su otvorili pogon u Kikindi koji je za dosadašnjih godinu i po rada, od početnih 30, stigao do 440 radnika i da za to vreme  ni jedno radno mesto u matičnoj fabrici u Velikom Semiklušu nije ukinuto.

Realizacijom projekta “IBC” biće u potpunosti ispunjeni ciljevi Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija u okviru kog se projekat realizuje i već sad dešavanja na terenu, potrebe ljudi i privrede, dokazuju njegovu nedvosmislenu održivost i svrsishodnost. Projekat realizuju JP „Putevi Srbije“, kao nosilac projekta, Grad Kikinda, Opština Žombolj i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, kao partneri na projektu, sa ciljem da se doprinese boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti, a ukupna vrednost projekta je 1.813.477,53 evra.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: