Još bolje povezivanje Banata

U sredu, 15. novembra 2017. godine, u Žombolju (Rumunija), održana je početna konferencija projekta iz INTERREG-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija pod nazivom Unapređenje povezanosti Banata“(engl. „Improvement of Banat Connectivity“ – IBC). Projekat realizuju JP „Putevi Srbije“, kao nosilac projekta, Grad Kikinda, Opština Žombolj i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat (RCR Banat), kao partneri na projektu, sa ciljem da se doprinese boljoj povezanosti u prekograničnoj oblasti, kroz poboljšanje standarda kvaliteta u javnom transportu i uslugama mobilnosti.

Ispred partnera na projektu, na konfernciji su govorili Darius Postelnicu (Opština Žombolj), Saša Tanackov ( Grad Kikinda), Irena Živković (RCR Banat) i Bojana Stanković (JP „Putevi Srbije“), koji su istakli da je jedan od glavnih preduslova za realizaciju ovog cilja adekvatna infrastrukturna. Tako će u okviru projekta biti izrađena tehnička dokumentacija za saobraćajnu infrastrukturu u Srbiji, opremljen granični prelaz Nakovo (Srbija) i izgrađena dvosmerna biciklistička staza na području između Kikinde i ovog graničnog prelaza, ali i izvršena sanacija ulica uz državni put u Žombolju (Rumunija). Pored aktivnosti na poboljšanju infrastrukture, kroz projekat će biti osnovana i Kancelarija za informacije i promociju prekogranične ekonomske saradnje, a sve sa ciljem unapređenja uslova za kretanje ljudi, robe i usluga u prekograničnoj oblasti, prevazilaženja shvatanja granice kao barijere i promovisanja jače saradnje i kontakata između pograničnih regiona i zajednica.

Realizacija projekta započela je avgusta tekuće godine i trajaće 24 meseca, a ukupna vrednost projekta je 1.813.477,53 evra, dok radove na opremanju graničnog prelaza Nakovo (Srbija) dodatno finansira Grad Kikinda, u ukupnoj vrednosti od 477.731,43 evra.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Close Menu

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: