Saradnja sa Rumunijom unaprediće prelaz Nakovo-Lunga

Zahvaljujući projektu „Povezivanje u Banatu” u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, izgradiće se nedostajući sadržaji i tehnički opremiti granični prelaz Nakovo – Lunga za promet autobusa i teretnih vozila. Ovaj prelaz sada je otvoren samo za putnički saobraćaj od 7 do 19 sati.

Posle šestomesečnih pregovora i usaglašavanja 17. avgusta je potpisan ugovor o realizaciji ovog projekta prekogranične saradnje, kojim je odobreno njegovo finansiranje. U Kikindi je ovih dana održan prvi, od planiranih osam sastanaka projektnog tima u kome su učestvovali predstavnici JP „Putevi Srbije”, rumunske opštine Žombolj, „Regionalnog centra za društveno- ekonomski razvoj Banat“ iz Zrenjanina i Grada Kikinde.

Paralelno je održan i sastanak Nadzornog odbora projekta kome su prisustvovali izvršni direktor u JP „Putevi Srbije” Biljana Vuksanović, direktorka RCR „Banat” Irena Živković i gradonačelnici Žombolja i Kikinde Darijus Postelniku i Pavle Markov.

Član Gradskog veća Kikinde za lokalni ekonomski razvoj i investicije Saša Tanackov saopštio je da će zajednički projekat trajati 24 meseca, a da će izgradnjom nedostajućih sadržaja i opremanjem biti stvoreni tehnički preduslovi da preko graničnog prelaza Nakovo – Lunga, nakon izmene međudržavnog sporazuma, bude omogućen promet autobusa i teretnih vozila bez ograničenja osovinskog opterećenja, što je značajno za razvoj privrede i grada.

Vrednost projekta je 1,813.477 evra, od čega će 1,541.455 evra biti finansirano iz sredstava IPA fonda EU, dok će radove na opremanju graničnog prelaza Nakovo dodatno finansirati Grad Kikinda u vrednosti 477.731 evro.

Tanackov pojašnjava da je prvobitno odobrena suma bila 2,291.209 evra, ali je zahtevana dodatna dokumentacija i dostavljanje novog Sporazuma o međunarodnom graničnom prelazu Nakovo – Lunga, koji je rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova, i pored dogovora dvojice tadašnjih premijera Srbije i Rumunije, odbilo da potpiše uz obrazloženje da se za to nisu stekli potrebni uslovi i potreba.

„Stoga je odobreno finansiranje smanjeno za vrednost planiranih radova na graničnom prelazu Nakovo, uz prethodni uslov da Grad Kikinda obezbedi sredstva za te radove. Pored infrastrukturnih radova biće osnovana i kancelarija za informacije i promociju prekogranične ekonomske saradnje u okviru Gradske uprave Grada Kikinda. Takođe će biti uspostavljena mreža za prekograničnu saradnju i napravljen portal čiji će cilj biti poboljšanje i proširenje ekonomske saradnje između pogrnaičnih opština“, dodao je Tanackov.

Sve predviđene aktivnosti, naglašava Tanackov, imaju za cilj unapređenje uslova za kretanje ljudi, promet robe i usluga u prekograničnoj oblasti, razvoj međunarodnog graničnog prelaza Nakovo – Lunga, prevazilaženje shvatanja granice kao barijere i promovisanje jače saradnje i kontakata između pograničnih regiona i zajednica.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: