Сарадња са Румунијом унапредиће прелаз Наково-Лунга

Захваљујући пројекту „Повезивање у Банату” у оквиру програма прекограничне сарадње Румунија – Србија, изградиће се недостајући садржаји и технички опремити гранични прелаз Наково – Лунга за промет аутобуса и теретних возила. Овај прелаз сада је отворен само за путнички саобраћај од 7 до 19 сати.

После шестомесечних преговора и усаглашавања 17. августа је потписан уговор о реализацији овог пројекта прекограничне сарадње, којим је одобрено његово финансирање. У Кикинди је ових дана одржан први, од планираних осам састанака пројектног тима у коме су учествовали представници ЈП „Путеви Србије”, румунске општине Жомбољ, „Регионалног центра за друштвено- економски развој Банат“ из Зрењанина и Града Кикинде.

Паралелно је одржан и састанак Надзорног одбора пројекта коме су присуствовали извршни директор у ЈП „Путеви Србије” Биљана Вуксановић, директорка РЦР „Банат” Ирена Живковић и градоначелници Жомбоља и Кикинде Даријус Постелнику и Павле Марков.

Члан Градског већа Кикинде за локални економски развој и инвестиције Саша Танацков саопштио је да ће заједнички пројекат трајати 24 месеца, а да ће изградњом недостајућих садржаја и опремањем бити створени технички предуслови да преко граничног прелаза Наково – Лунга, након измене међудржавног споразума, буде омогућен промет аутобуса и теретних возила без ограничења осовинског оптерећења, што је значајно за развој привреде и града.

Вредност пројекта је 1,813.477 евра, од чега ће 1,541.455 евра бити финансирано из средстава ИПА фонда ЕУ, док ће радове на опремању граничног прелаза Наково додатно финансирати Град Кикинда у вредности 477.731 евро.

Танацков појашњава да је првобитно одобрена сума била 2,291.209 евра, али је захтевана додатна документација и достављање новог Споразума о међународном граничном прелазу Наково – Лунга, који је румунско Министарство спољних послова, и поред договора двојице тадашњих премијера Србије и Румуније, одбило да потпише уз образложење да се за то нису стекли потребни услови и потреба.

„Стога је одобрено финансирање смањено за вредност планираних радова на граничном прелазу Наково, уз претходни услов да Град Кикинда обезбеди средства за те радове. Поред инфраструктурних радова биће основана и канцеларија за информације и промоцију прекограничне економске сарадње у оквиру Градске управе Града Кикинда. Такође ће бити успостављена мрежа за прекограничну сарадњу и направљен портал чији ће циљ бити побољшање и проширење економске сарадње између погрнаичних општина“, додао је Танацков.

Све предвиђене активности, наглашава Танацков, имају за циљ унапређење услова за кретање људи, промет робе и услуга у прекограничној области, развој међународног граничног прелаза Наково – Лунга, превазилажење схватања границе као баријере и промовисање јаче сарадње и контаката између пограничних региона и заједница.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: