Ministar  Đerlek u poseti RCR Banat

Dana 09.03.2023. godine Reginalni centar za društveno – ekonomski razvoj – Banat posetio je ministar zadužen za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek.

Ministar je obišao prvu pametnu zgradu u Banatu koja je rezultat projekta „Pametna i održiva potrošnja energije”, a koji je realizovan u okviru programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. 

Darko Vukić, rukovodilac sektora za finansije i IT , sa kolegama Milenom Maksimović, Dejanom Nenadovićem i Stanislavom Žirovićem predstavili su postignute rezultate tokom 20 godina poslovanja RCR Banat i tom prilikom  istakli da je zahvaljujući RCR Banat realizovano 47 međunarodnih projekta i privučeno 9 miliona evra u region Banata.

Ministar Đerlek istakao je važnost saradnje  Regionalnog centra Banat sa svojim osnivačima i dodao da je bavljenje regionalnim razvojem na više nivoa i kroz intenzivnu međuresornu saradnju, objedinjavanjem svih potencijala opština, gradova, okruga i regiona, jedini način da se postignu dugoročni rezultati

On je pohvalio izuzetnu produktivnost Regionalnog centra Banat i energiju koju njegovi predstavnici ulažu u razvoj opština i gradova Banata i najavio čvrstu saradnju sa resornim kabinetom.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: