Održan seminar na temu održivog korišćenja prirodnih resursa i energetske efikasnosti

U organizaciji Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Grada Zrenjanina, u konferencijskoj sali zrenjaninskog hotela “Vojvodina” održan je trodnevni seminar na temu “Održivo korišćenje prirodnih resursa i energetska efikasnost“. 

Seminar je realizovan u okviru projekta “Smart and Sustainable Energy Comsuption – SASEC“, finansiranog sredstvima Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, a namenjen je predstavnicima lokalnih samouprava i javnih preduzeća, administratorima javnih objekata i predstavnicima privatnog i civilnog sektora sa teritorije Srednjeg Banata. Cilj seminara bio je pružanje podrške tranziciji u energetskom sektoru i procesima energetske efikasnosti, kako bi se upravljanje energijom u lokalu i regionu uskladilo sa obezbeđivanjem održive budućnosti za sve naše sugrađane i buduće generacije, odnosno uskladilo sa klimatskim i energetskim ciljevima EU i Republike Srbije u narednom periodu.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: