Održana početna konferencija projekta „ Pametna i održiva potrošnja energije – SASEC”

U u Centralnoj biblioteci Politehničkog univerziteta u Temišvaru, 30. oktobra 2019. godine, održana je početna konferencija projekta „Pametna i održiva potrošnja energije“, akronim SASEC, finansiranog od strane Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Konferenciju su organizovali partneri na projektu, Grad Temišvar, Grad Zrenjanin (kao vodeći partner), Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC, kako bi se predstavio projekat, predviđene aktivnosti i očekivani rezultati, a sve sa ciljem da se veći broj ljudi i institucija upozna sa projektom i benefitima koji će sam projekat doneti nakon implementacije.

Konferencija je izazvala veliko interesovanje, a među brojnim učesnicima bilo je i predstavnika lokalnih univerziteta (profesori, studenti doktorskih studija kao i redovni student), javnih uprava na lokalnom i okružnom nivou, Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje, udruženja i kompanija koje se bave očuvanjem energije i energetskom efikasnošću, profesora iz srednjih škola koje su uključene u projekat, predstavnika medija, kao i projektnih partnera iz Srbije i Rumunije.

Svi partneri su predstavili svoju ulogu i sve aktivnosti koje će biti realizovane, sa posebnim akcentom na najvažniju investiciju predviđenu projektom, kao i važnosti obuka koje će biti organizovane za ciljne grupe sa obe strane granice. Takođe su naglašene i aktivnosti koje se tiču istraživanja i prikupljanja podataka o energetskoj efikasnosti zgrada u javnom vlasništvu i sistema za inteligentno praćenje potrošnje energije u školama koje će se sprovesti u okviru projekta.

Tokom konferencije prisutni su pokazali veliko interesovanje za teme koje su predstavljene od strane projektnih partnera, kao i spremnost da se uključe u realizaciju aktivnosti na projektu. Projekat je počeo sa realizacijom juna 2019. godine i trajaće do marta 2021 godine, a ukupna vrednost projekta iznosi 852.001,50 evra za planirane aktivnosti sa obe strane granice.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: