Održana početna konferencija projekta „Promocija korišćenja solarne energije kroz prozjumer pristup“

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – "Banat" u saradnji sa Gradom Zrenjaninom 05.10.2022.organizovali su početnu konferenciju projekta „Promocija korišćenja solarne energije kroz prozjumer pristup“. Pozdravne reči početku konferencije uputili su…

Continue ReadingOdržana početna konferencija projekta „Promocija korišćenja solarne energije kroz prozjumer pristup“

Promocija korišćenja solarne energije kroz prozjumer pristup

[Promotion of usage of solar energy through prosumer model] Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat je juna meseca otpočeo sa realizacijom projekta pod nazivom „Promocija korišćenja solarne energije kroz…

Continue ReadingPromocija korišćenja solarne energije kroz prozjumer pristup

Tour de Banat 2

Uzimajući u obzir geografski položaj i raspoložive turističke potencijale i resurse, Opština Nova Crnja je usmerila svoje kapacitete na razvoj cikloturizma, kao oblika održivog, ekološkog i sportsko-rekreativnog turizma, koji dobija…

Continue ReadingTour de Banat 2

Zajedničkim delovanjem ka smanjenju rizika od elementarnih nepogoda

Sve elementarne nepogode koje su nas zadesile u zadnjih deset  godina, (poplave, snežni nanosi, olujni vetrovi, obilne kiše), suočili su nas sa činjenicom da materijalni, kadrovski i organizacioni kapaciteti grada…

Continue ReadingZajedničkim delovanjem ka smanjenju rizika od elementarnih nepogoda

Sistematičan razvoj kroz unapređenje turističke infrastrukture u opštini Sečanj

Turizam, odnosno ruralni turizam je jedan od prioriteta razvoja opštine Sečanj, prepoznat i definisan u važećim strateškim dokumentima. Jedan od osnovnih preduslova za razvoj turizma jeste čisto i sigurno okruženje,…

Continue ReadingSistematičan razvoj kroz unapređenje turističke infrastrukture u opštini Sečanj

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: