CICRLE Project

Promocija principa i praksi cirkularne ekonomije („od kolevke do kolevke“, umesto potpuno neodrživog linearnog modela, zasnovanog na procesu „od kolevke do groba“) na teritorijama uključenih u CIRCLE projekat Jadransko-Jonskog regiona, predstavlja sjajnu priliku za sanaciju životne sredine i ublažavanje efekata klimatskih promena kao i za otvaranje novih „zelenih“ preduzeća i novih „zelenih“ radnih mesta. Zapravo, iako međunarodna naučna javnost i političke zajednice široko promovišu koncept cirkularne ekonomije, on je i dalje prilično nedefinisan, sa veoma širokim granicama, a njegova konkretnost i praktična održivost još uvek nisu u potpunosti shvaćene od strane institucija, ekonomskih aktera i lokalne zajednice uopšte.

CIRCLE projekt će planirati i razviti Circularne laboratorije za u Innovation Resilient Cities Labs (CIRCLabs), kroz koji će se dizajnirati i testirati inovativni modeli kružne ekonomije u 4 pilot polja: industrijska simbioza; elektronski otpad; organski otpad i otpad od rušenja.

CILJ PROJEKTA:

Opšti cilj projekta je promocija modela upravljanja/reciklaže otpada zasnovanog na najjačem i difuznom sprovođenju principa cirkularne ekonomije u Jadransko-Jonskom regionu, koji neće zaostajati u odnosu na ostale najrazvijenije regione u Evropi, zahvaljujući planiranju i primeni pristupa saradnje uključujući različite projektne partnere koji će delovati kao lokalni i regionalni pokretači, inovatori, učesnici zelenog poslovanja, administrativni i finansijski akteri unutar urbanih područja, koja su glavni proizvođači otpada, ali i mesta na kojima inovativni modeli/rešenja mogu biti dizajnirani i primenjeni.

Period implementacije

30 MESECI

februar 2020 – jul 2022. godine

Vrednost projekta

1.862.020,00 €

izvor finansiranja

Interreg V-B Adriatic-Ionian

program

Circle Lab Zrenjanin

Dokumenta za preuzimanje

D.T.1.2.1 - CIRCLabs joint model summary ser

D.T.1.2.1 - CIRCLabs joint model summary eng

1st Press release - CIRCLE

CIRCLE Liflet ENG

CIRCLE Liflet SER

E-Book – CIRCLab Zrenjanin

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: