Nastavljaju se pilot akcije prikupljanja elektronskog otpada na teritoriji grada Zrenjanina

Nakon nabavke opreme i drugih formalnih pripremnih aktivnosti, marta meseca su u gradu Zrenjaninu počele Pilot akcije organizovanog prikupljanja e-otpada, njegovog preuzimanja, odnosno reciklaže i trajnog zbrinjavanja od strane ovlašćenog operatera, pod simboličnim nazivom „Uključi se – E Cikliraj”

U Pilot akciju su u prethodnom periodu bili uključeni Gradska uprava Grada Zrenjanina, javna preduzeća i mesne zajednicem, zatim Zavod za javno zdravlje, Visoka tehnička škola strukovnih studija i NIP Zrenjanin, a ukupno je prikupljeno 3,8 tona elektronskog otpada.

U saradnji sa osnovnim školama, JKP Čistoća i zelenilo i Gradskom upravom, 11. maja su paralelno u 3 zrenjaninske osnovne škole (P.P. Njegoš, Žarko Zrenjanin i Đura Jakšić) organizovane Pilot akcije, sa idejom da se kroz takmičarski duh razvije odgovornost naših najmlađih sugrađana i da se podstaknu na uključivanje u procese zaštite životne sredine i rešavanja lokalnih ekoloških problema.

Uz podršku nastavnika i roditelja, škole su se takmičile u prikupljanju otpada, a kako su se svi dosadašnji učesnici Pilot akcija odrekli naknade za predati otpad, za najbolju školu biće obezbeđene vredne nagrade, dok su neke škole organizovale i međuodeljenska takmičenja. Prema prvim procenama ovlađćenog operatera EKO Metal iz Vrdnika, prikupljeno je blizu 5 tona otpada, a pobednici će biti poznati posle nekoliko dana kada se sav predati otpad izmeri.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: