Nastavljaju se pilot akcije prikupljanja elektronskog otpada na teritoriji grada Zrenjanina

Nakon nabavke opreme i drugih formalnih pripremnih aktivnosti, marta meseca su u gradu Zrenjaninu počele Pilot akcije organizovanog prikupljanja e-otpada, njegovog preuzimanja, odnosno reciklaže i trajnog zbrinjavanja od strane ovlašćenog operatera, pod simboličnim nazivom „Uključi se – E Cikliraj”

U Pilot akciju su u prethodnom periodu bili uključeni Gradska uprava Grada Zrenjanina, javna preduzeća i mesne zajednicem, zatim Zavod za javno zdravlje, Visoka tehnička škola strukovnih studija i NIP Zrenjanin, a ukupno je prikupljeno 3,8 tona elektronskog otpada.

U saradnji sa osnovnim školama, JKP Čistoća i zelenilo i Gradskom upravom, 11. maja su paralelno u 3 zrenjaninske osnovne škole (P.P. Njegoš, Žarko Zrenjanin i Đura Jakšić) organizovane Pilot akcije, sa idejom da se kroz takmičarski duh razvije odgovornost naših najmlađih sugrađana i da se podstaknu na uključivanje u procese zaštite životne sredine i rešavanja lokalnih ekoloških problema.

Uz podršku nastavnika i roditelja, škole su se takmičile u prikupljanju otpada, a kako su se svi dosadašnji učesnici Pilot akcija odrekli naknade za predati otpad, za najbolju školu biće obezbeđene vredne nagrade, dok su neke škole organizovale i međuodeljenska takmičenja. Prema prvim procenama ovlađćenog operatera EKO Metal iz Vrdnika, prikupljeno je blizu 5 tona otpada, a pobednici će biti poznati posle nekoliko dana kada se sav predati otpad izmeri.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: