Uključi se, E-cikliraj! – u pilot akciji na teritoriji grada Zrenjanina prikupljeno skoro dve tone e-otpada

U cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom u gradu Zrenjaninu, u toku je pilot-akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada (e-otpada).   U skladu sa Ugovorom o preuzimanju otpadnih materijala, potpisanim avgusta prošle godine između Grada Zrenjanina i preduzeća “EKO-METAL” d.o.o. kao ovlašćenog operatera za preuzimanje otpada, juče je organizovano prvo preuzimanje e-otpada prikupljenog u prethodnom periodu na teritoriji grada Zrenjanina. U akciju su uključeni Gradska uprava Grada Zrenjanina, javna preduzeća i mesne zajednice sa teritorije grada Zrenjaina i zahvaljujući podršci Gradske uprave, u vrlo kratkom roku prikupljeno je skoro dve tone e-otpada. Stari računari, monitori, štampači, skeneri i sav drugi prikupljeni e-otpad odvežen je na tretman dalje reciklaže i trajnog zbrinjavanja.   

  Prikupljanje, transport i privremeno odlaganje vršeno je opremom pribavljenom decembra meseca prošle godine, u saradnji sa JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin koje je imalo ključnu ulogu u dosadašnjim aktivnostima. Oprema je obezbeđena kroz projekat “Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” – CIRKL, koji Regionalni centrar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, realizuje u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje – ADRION.   Komentarišući uspešan početak realizacije ovog projekta, čiji je jedan od potpisnika Memoranduma o saradnji i Grad Zrenjanin, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura ukazao je na značaj korišćenja fondova Evropske unije u mnogim oblastima, u čemu Grad Zrenjanin ima snažnu podršku Regionalnog centra za razvoj “Banat”. Podsetio je da je Grad Zrenjanin potpisao ugovor o preuzimanju elektronskog otpada sa zvaničnim operaterom “EKO-METAL” iz Vrdnika, čime je načinjen prvi neophodan korak za realizaciju aktivnosti na projektu “CIRKL” i primeni cirkularne ekonomije.
– Pilot-akcije predviđene na projektu, poput ove čiji je jedan segment juče okončan, podrazumevaju učešće javnih i komunalnih preduzeća, koje podrazumeva i primenu novih znanja i tehnologija, saradnju sa ino-partnerima, korišćenje evropskih fondova za nabavku nove opreme i modernizaciju rada, ali i angažman fakulteta i škola, prikupljanje i odvajanje elektronskog otpada, koji treba da donese možda i najveću korist na projektu – podizanje svesti kod mladih o značaju pravilnog odlaganja otpada – kazao je gradonačelnik Salapura.   

  Upravo u tom smeru buduće akcije najavljuje i partner na projektu, zrenjaninski Regionalni centar za razvoj “Banat”.  
– U narednom periodu planiramo uključivanje i drugih pravnih lica, a posebna pažnja biće usmerena na edukaciju i informisanost građana, sa akcentom na naše najmlađe sugrađane. Takođe, u saradnji sa JKP “Čistoća i zelenilo”, planiraju se i druge slične akcije koje će za cilj imati čistiji Zrenjanin i zdraviju životnu okolinu – navode u RCR “Banat”. 

Tekst preuzet sa www.zrenjanin.rs

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: