Uključi se, E-cikliraj! – u pilot akciji na teritoriji grada Zrenjanina prikupljeno skoro dve tone e-otpada

U cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom u gradu Zrenjaninu, u toku je pilot-akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada (e-otpada).   U skladu sa Ugovorom o preuzimanju otpadnih materijala, potpisanim avgusta prošle godine između Grada Zrenjanina i preduzeća “EKO-METAL” d.o.o. kao ovlašćenog operatera za preuzimanje otpada, juče je organizovano prvo preuzimanje e-otpada prikupljenog u prethodnom periodu na teritoriji grada Zrenjanina. U akciju su uključeni Gradska uprava Grada Zrenjanina, javna preduzeća i mesne zajednice sa teritorije grada Zrenjaina i zahvaljujući podršci Gradske uprave, u vrlo kratkom roku prikupljeno je skoro dve tone e-otpada. Stari računari, monitori, štampači, skeneri i sav drugi prikupljeni e-otpad odvežen je na tretman dalje reciklaže i trajnog zbrinjavanja.   

  Prikupljanje, transport i privremeno odlaganje vršeno je opremom pribavljenom decembra meseca prošle godine, u saradnji sa JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin koje je imalo ključnu ulogu u dosadašnjim aktivnostima. Oprema je obezbeđena kroz projekat “Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” – CIRKL, koji Regionalni centrar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, realizuje u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje – ADRION.   Komentarišući uspešan početak realizacije ovog projekta, čiji je jedan od potpisnika Memoranduma o saradnji i Grad Zrenjanin, gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura ukazao je na značaj korišćenja fondova Evropske unije u mnogim oblastima, u čemu Grad Zrenjanin ima snažnu podršku Regionalnog centra za razvoj “Banat”. Podsetio je da je Grad Zrenjanin potpisao ugovor o preuzimanju elektronskog otpada sa zvaničnim operaterom “EKO-METAL” iz Vrdnika, čime je načinjen prvi neophodan korak za realizaciju aktivnosti na projektu “CIRKL” i primeni cirkularne ekonomije.
– Pilot-akcije predviđene na projektu, poput ove čiji je jedan segment juče okončan, podrazumevaju učešće javnih i komunalnih preduzeća, koje podrazumeva i primenu novih znanja i tehnologija, saradnju sa ino-partnerima, korišćenje evropskih fondova za nabavku nove opreme i modernizaciju rada, ali i angažman fakulteta i škola, prikupljanje i odvajanje elektronskog otpada, koji treba da donese možda i najveću korist na projektu – podizanje svesti kod mladih o značaju pravilnog odlaganja otpada – kazao je gradonačelnik Salapura.   

  Upravo u tom smeru buduće akcije najavljuje i partner na projektu, zrenjaninski Regionalni centar za razvoj “Banat”.  
– U narednom periodu planiramo uključivanje i drugih pravnih lica, a posebna pažnja biće usmerena na edukaciju i informisanost građana, sa akcentom na naše najmlađe sugrađane. Takođe, u saradnji sa JKP “Čistoća i zelenilo”, planiraju se i druge slične akcije koje će za cilj imati čistiji Zrenjanin i zdraviju životnu okolinu – navode u RCR “Banat”. 

Tekst preuzet sa www.zrenjanin.rs

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: