Prvi sastanak zajedničkog upravljačkog komiteta (JSC)

Prisutni:
Aleksandar Starčević – Menadžer projekta – Grad Zrenjanin – JSC član
Darko Vukić – Finansijski menadžer – Grad Zrenjanin – JSC član
Irena Živković – Finansijski ekspert – direktor RCR Banat – JSC član
Dan Aurel Diaconu – Zamenik gradonačelnika – Opština Temišvar – JSC član
Radu Dragos Dimeca – Predsednik ROSENC – JSC član
Dusko Radišić – Pomoćnik gradonačelnika – Grad Zrenjanin – JSC član

Prvi sastanak zajedničkog upravljaćkog komiteta (Joint Steering Committee (JSC)) u okviru projekta „Pametna i održiva potrošnja energije“ (Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC) održan je u sredu 21-og avgusta 2019. godine u Zrenjaninu u prostorijama RCR Banata sa početkom u 13:00 časova, nakon sastanka projektnog tima.
Sastanak je vodio Duško Radišić.
Na sastanku se razgovaralo o sledećim temama, unapred dogovorenim i odobrenim od strane projektnih partnera:

  • Predstavljanje članova zajedničkog upravljačkog komiteta:
  • Predstavljanje projekta i aktivnosti u okviru projekta:
    Menadžer projekta Aleksandar Starčevic prezentovao je sam projekat kao i plan aktivnosi koji pripremljen od strane RCR Banata i usvojen od strane projektnog tima, očekivan očekivane reziltate kao i vremenski okvir za realizaciju aktivnosti na projektu. Članovi zkomiteta izrazili su zadovoljstvo učešćem i mogućnođću da doprinesu realizaciji ovako značajnog projekta za ceo region.
  • Prezentacija i usvajanje poslovnika o radu zajedničkog upravljačkog komiteta
    Zajednički upravljački komitet projekta SASEC je osnovan odlukom o osnivanju JSC, donetom od zvaničnih predstavnika grada Zrenjanina – gradonačelnika Čedomira Janjića i projektnog menadžera Aleksandra Starčevića od 21-og avgusta 2019. godine. Kao predsedavajući ovog tela izabran je Čedomir Janjić – gradonačelnik grada Zrenjanina, a njegov predstavnik na ovom sastanku – Duško Radišić prezentovao je pravila svim JSC članovima koja su oni i usvojili.
  • Zaključak
    Na kraju sastanka svi članovi JSC tela iskazali su odlično poznavanje samog projekta, njegovih aktivnosti kao i očekivanja u okviru realizacije samog projekta.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Close Menu

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: