Zrenjanin i Temišvar zajedno ka energetskoj održivosti prekograničnog regiona

U Junu mesecu 2019. godine započet je projekat pod nazivom „Pametna i održiva potrošnja energije“ (eng. „Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.
Projekat je okupio 4 partnera (Grad Zrenjanin, kao vodećeg partnera i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Grad Temišvar i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC, kao partnere na projektu), sa zajedničkom idejom da se doprinese postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Evropske Unije „20-20-20“, kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama prekograničnog regiona i poboljšaju njihovih kapaciteta za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

U periodu od Juna 2019. do marta 2021. Godine, koliko će projekat trajati, planirano je da se:

  • uspostavi institucionalna podrška za održivi energetski razvoj i primenu principa energetske efikasnosti u prekograničnom regionu – izgradnjom i osnivanjem Regionalnog centra za energetsku efikasnost – Banat u Zrenjaninu;
  • poboljšaju kapaciteti nadležnih organa i promoviše prekogranična mreža za edukaciju i istraživanja o ekološkim resursima;
  • podigne svest među ciljnim grupama i stanovništvom o važnosti uštede energije i korišćenja obnovljivih izvora u proizvodnji energije – razvoj energetski održivog društva.

Projekat predviđa izgradnju prve pametne zgrade u Banatu i osnivanje Regionalnog centra za energetsku efikasnost – Banat u Zrenjaninu, izradu Master plana održive energije za teritoriju Srednjebanatskog okruga, sprovođenje istraživanja i prikupljanje podataka o energetskoj efikasnosti javnih objekata, niz edukacija za različite ciljne grupe, kao i pilot akcije u srednjim školama na teritoriji Zrenjanina i Temišvara koje će našim mladim sugrađanima približiti koncept energetske održivosti i uštede energije.

Zvaničan početak projekat biće obležen početnom konferencijom u Temišvaru.

Ukupna vrednost projekta iznosi 852.001,50 EUR za planirane aktivnosti sa obe strane granice.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: