Celodnevni završni događaj u okviru projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela” – ADRIONET

U okviru realizacije projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela” (eng. Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages – ADRIONET) , RCR Banat je u sredu 29. juna u Belom Blatu organizovao celodnevni, završni…

Continue ReadingCelodnevni završni događaj u okviru projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela” – ADRIONET

Radni sastanak u okviru realizacije projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela“ – ADRIONET

Danas je u prostorijama Međunarodnog istraživačkog centra u Belom Blatu (Zrenjanin) održan prvi konsultativni sastanak povodom izrade Lokalnog Akcionog Plana (LAP) autentičnog sela Belo Blato.Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj –…

Continue ReadingRadni sastanak u okviru realizacije projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela“ – ADRIONET

Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages -ADRIONET

(Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela -ADRIONET) Teritorije ADRION-a uključene u ovaj projekat su ispunjene malim autentičnim selima, koja su često smeštena na izuzetno lepim lokacijama, uključujući fluvijalne kotline, planine, brda, ruralna…

Continue ReadingAdriatic-Ionian Network of Authentic Villages -ADRIONET

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: