Integrisani i decentralizovani koncept preispitivanja energetskih i transportnih sistema zasnovanih na obnovljivim izvorima energije u Dunavskom regionu

Rezime projekta: Cilj projekta Danube Indeet je da olakša efikasnost i širenje upotrebe energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu putem istraživanja i diseminacije efikasnih mogućnosti povezivanja sektora kao što…

Continue ReadingIntegrisani i decentralizovani koncept preispitivanja energetskih i transportnih sistema zasnovanih na obnovljivim izvorima energije u Dunavskom regionu

FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region PLUS – SMILE PLUS

(Prva i poslednja milja intermodalne mobilnosti u zagušenim urbanim oblastima Jadranskog regiona PLUS)Projekat SMILE PLUS je nastavak projekta SMILE koji je bio fokusiran na prvu i poslednju milju mobilnosti u…

Continue ReadingFirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region PLUS – SMILE PLUS

Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy – DanuP-2-Gas

(Inovativni model povećanja raznovrsnosti i energetske sigurnosti Dunavskog regiona, kombinovanjem bioenergije sa neiskorišćenom obnovljivom energijom - DanuP-2-Gas) Iako Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije,…

Continue ReadingInnovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy – DanuP-2-Gas

Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region – CIRCLE

(Laboratorije za cirkularne inovacije i otpornost gradova u Jadransko-Jonskom regionu) Promocija principa i praksi cirkularne ekonomije („od kolevke do kolevke“, umesto potpuno neodrživog linearnog modela, zasnovanog na procesu „od kolevke…

Continue ReadingCircular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region – CIRCLE

Transnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace – TANGRAM

(Transnacionalni resursi parkova i bašti turističkog tržišta Jadransko – Jonskog regiona) Teritorije koje su uključene u projekat TANGRAM  su bogate prirodnim parkovima i javnim / privatnim vrtovima koje predstavljaju važnu…

Continue ReadingTransnational pArks aNd Gardens Resources in Adriatic and ionian tourist Marketplace – TANGRAM

Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages -ADRIONET

(Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela -ADRIONET) Teritorije ADRION-a uključene u ovaj projekat su ispunjene malim autentičnim selima, koja su često smeštena na izuzetno lepim lokacijama, uključujući fluvijalne kotline, planine, brda, ruralna…

Continue ReadingAdriatic-Ionian Network of Authentic Villages -ADRIONET

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: