Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy – DanuP-2-Gas

(Inovativni model povećanja raznovrsnosti i energetske sigurnosti Dunavskog regiona, kombinovanjem bioenergije sa neiskorišćenom obnovljivom energijom – DanuP-2-Gas)

Iako Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije, on je i dan danas u velikoj meri zavisan od uvoza energije, dok je stepen primene energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije nizak. U skladu s klimatskim ciljevima EU za 2030. godinu, projekat DanuP-2-Gas će unaprediti transnacionalno energetsko planiranje promovišući strategije proizvodnje i skladištenja obnovljivih izvora energije u dunavskom regionu povezivanjem električne energije i gasnog sektora.

CILJ PROJEKTA:

Osiguranje diverzifikacije izvora energije i osnaživanje strategija proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora u dunavskom regionu kroz unapređenje povezanosti električne energije i gasa u regionalnom energetskom planiranju

PARTNERI:

Vodeći partner:

 • Tehnološki centar za energiju – Univezitet primenjenih nauka Lancut, Nemačka

Partneri:

 • Agencija za energetiku regiona Savinjska, Šaleška i Koroška, Slovenija
 • Razvojna agencija okruga Tolna, Mađarska
 • Institut za energiju na Univerzitetu Johannes Kepler u Lincu, Austrija
 • Crnomorski istraživački centar za energiju, Bugarska
 • URBASOFIA, Rumunija
 • Tehnološki institute Degendorf, Nemačka
 • Slovačka nacionalna agencija za reciklažu, Slovačka
 • Institut za tehnologiju i poslovanje u Česke Budejovice, Češka
 • MAHART – Slobodna luka, Mađarska
 • Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i zaštite životne sredine, Hrvatska
 • Energetski Institut Hrvoje Požar, Hrvatska
 • Univerzitet u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatska
 • Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Srbija

Pridruženi partneri:

 • Direkcija za energetiku Ministarstva infrastrukture, Slovenija
 • Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja – Slovenija
 • Opština Celje, Sloveniija
 • Ministarstvo poljoprivrede Češke Republike, Češka
 • Mađarsko udruženje za biogas, Mađarska
 • JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna d.d. Mostar, Bosna i Hrecegovina
 • Vlada Donje Bavarske, Nemačka
 • Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske, Mađarska
 • Udruženje Bioenergetica, Moldavija
 • Bavarsko Ministarstvo za ekonomska pitanja, regionalni razvoj i energetiku, Nemačka

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

30 meseci; jul 2020 – decembar 2022. Godine

VREDNOST PROJEKTA:

2.553.726,85 EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

Dunavski Transnacionalni Program

https://www.facebook.com/DanuP2GasProject

https://twitter.com/DANUP2GAS

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: