DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.10

Dobrodošli u 10. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!U poslednje vreme radimo na:• Finalizaciji Transnacionalnog atlasa obnovljive energije;• Optimizaciji alata za optimizaciju čvorišta za spajanje sektora;• Izveštajima o pravnoj i političkoj situaciji…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.10

DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.9

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO… Dobrodošli u 9. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!Početak 2022. godine označio je ulazak u poslednju godinu implementacije projekta DanuP-2-Gas. O rezultatima koje je projektni konzorcijum postigao do…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.9

DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.8

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO… Dobrodošli u 8. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”! Početak 2022. godine označio je ulazak u poslednju godinu implementacije projekta DanuP-2-Gas. Čini se da je ovo dobra prilika…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.8

DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.6

Na čemu trenutno radimo… Dobrodošli u šesti zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!Početkom jula, projekat je ušao u treći period implementacije, koji će trajati do kraja 2021. godine.Konzorcijum se bavio realizacijom očekivanih…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.6

DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.5

Na čemu trenutno radimo… Dobrodošli u peti zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!Početkom jula, projekat je ušao u treći period implementacije, koji će trajati do kraja 2021. godine.Tokom letnjih meseci, projektni partneri…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.5

POTREBNO NAM JE VAŠE MIŠLJENJE!

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj - Banat učestvuje u realizaciji projekta “Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable…

Continue ReadingPOTREBNO NAM JE VAŠE MIŠLJENJE!

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: