FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region-SMILE

  • Post author:
  • Post published:28. March 2018.
  • Post category:Smile

(Prva i poslednja milja intermodalne mobilnosti u zagušenim urbanim oblastima Jadranskog regiona)Projekat SMILE je fokusiran na prvu i poslednju milju mobilnosti u raznovrsnim i paradigmatskim urbanim područjima regiona Adrion, koji…

Continue ReadingFirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region-SMILE

Tour de Banat

Projekat „Tour de Banat - TdB“ okupio je tri prekogranična partnera oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju regiona kroz jačanje i promociju prekogranične turističke ponude i stvaranje uslova…

Continue ReadingTour de Banat

Smart urban services through homogenous quality standard in public infrastructures for higher energy efficiency – BANATSMART

(Pametne urbane usluge putem uniformnih standarda kvaliteta javne infrastrukture za veću energetsku efikasnost- BANATSMART)   Projekat je okupio partnere sa teritorije Banata oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju…

Continue ReadingSmart urban services through homogenous quality standard in public infrastructures for higher energy efficiency – BANATSMART

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: