DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.11

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu, spajajući sektore električne energije i gasa.

Podržavanje diverzifikacije izvora energije i ojačavanje strategije proizvodnje i skladištenja obnovljivih izvora energije u Dunavskom regionu, kroz unapređenje spajanja sektora električne energije i gasa u okviru regionalnog energetskog planiranja.

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO…

Dobrodošli u 11. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”

U poslednje vreme radimo na:

  • Finalizaciji Transnacionalnog atlasa obnovljive energije
  • Optimizaciji alata za optimizaciju čvorišta za spajanje sektora
  • Izveštajima o pravnoj i političkoj situaciji za spajanje sektora
  • Strateškim mapama puta za zemlje učesnice

Za više informacija posetite internet stranicu projekta, Dunavsku energetsku platformu I naloge na društvnim mrežama (Facebook, Twitter). Predplatite se na bilten DanuP-2-Gas .

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJ ZA ZAINTERESOVANE STRANE

Projektni partner BSERC će 13. jula 2022. godine, organizovati Danup-2-Gas događaj za zainteresovane strane koji će se održati u Sofiji (Bugarska) i onlajn putem Zoom aplikacije.

Registrujte se za učešće na događaju lično/onlajn  do 8. jula / 12. jula u 12.00 časova. Više informacija je dostupno na sledećoj strani.

TERITORIJALNE PERSPEKTIVE I RAZVOJNI POTENCIJALI: BUGARSKA

U odeljku o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima možete pronaći nove informacije o perspektivama i potencijalima u Dunavskom regionu u vezi sa ciljevima projekta. Posetite internet stranicu projekta DanuP-2-Gas da biste pročitali o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima u Bugarskoj.

POZIVNICA: DOGAĐAJ ZA ZAINTERESOVANE STRANE

Crnomorski istraživački energetski centar (BSERC) u okviru  DanuP-2-Gas transnacionalnog projekta ima zadovoljstvo da Vas pozove na:

DanuP-2-Gas DOGAĐAJ ZA ZAINTERESOVANE STRANE

Sreda, 13 Jul 2022. godine, 10:00 – 18:00 IE vreme (09:00 – 17:00 CE vreme)

Mesto:

Hotel Central, Srednja sala

52, Hristo Botev Blvd., Sofija, Bulgarska I onlaj putem Zoom aplikacije

O DOGAĐAJU ZA ZAINTERESOVANE STRANE

Inovativne tehnologije i prateća infrastruktura u oblasti obnovljive energije – zeleni vodonik, obnovljivi gas, biomasa, ponovno korišćenje otpada, itd., će biti u fokusu 4. događaja zainteresovanih strana u okviu DanuP-2-Gas projekta. Govornici su predstavnici energetskih kompanija, nevladinih organizacija, gasnih kompanija, energetskih centara iz Bugarske i EU.

Događaj će se održati u hibridnom formatu – onlajn putem Zoom platforme i na licu mesta u Sofiji (Bugarska), Hotel Central, Srednja sala. Učešće je besplatno.

Svi učesnici (koji prisustvuju lično ili virtuelno) moraju da se registruju putem online registracione forme.

Registracija za učešće na licu mesta će se vršiti po principu po principu hronologije prijava, ali najkasnije do 8. jula 2022. godine do 12:00 časova. Prijave za onlajn učešće primaju se do 12. jula 2022. godine do 12:00 časova. Napominjemo da niti organizator niti DanuP-2-Gas projekat ne mogu pokriti bilo koje druge troškove vezane za učešće na događaju na licu mesta.

Za više informacija posetite: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7619

DanuP-2-Gas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Lajkujte nas na Fejsbuku

Zapratite nas na Tviteru

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: