DANUP-2-GAS RADIONICA: Power-to-Gas (P2G) koncept

U petak 4. novembra 2022. godine u Hotelu “Vojvodina” u Zrenjaninu je održana radionica u okviru projekta DanuP-2-Gas, u organizaciji projektnog partnera Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat. Na radionici je prezentovan Power-to-Gas (P2G) koncept, koji je u Srbiji nedovoljno poznat i veoma inovativan, kao i modeli, mogućnosti i brojne koristi njegove primene u praksi. U fokusu je bila prezentacija Dunavske energetske platforme (www.danup2gas.eu) sa alatima koji su razvijeni u okviru projekta (baze podataka biomase i infrastrukture, Transnacionalni Atlas obnovljive energije i Alat za optimizaciju), a koje svi zainteresovani korisnici mogu za sopstvene potrebe potpuno besplatno koristiti za planiranje investicija i istraživačko-razvojne aktivnosti u vezi sa P2G čvorištima u Dunavskom regionu.  Deo radionice je bio posvećen Katalogu subvencija, takođe dostupnom u okviru Dunavske energetske platforme, sa dostupnim finansijskim podsticajima za investicije i istraživanje P2G čvorišta u 10 država Dunavskog regiona obuhvaćenih projektom, sa osvrtom na regulatorni i strateški okvir. Radionica je okupila predstavnike zainteresovanih strana iz regiona iz obrazovnog, naučno-istraživačkog, javnog i privrednog sektora, koji su iskazali veliko interesovanje za predstavljeni P2G koncept i razvijene alate.

Iako dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije, on je i danas u velikoj meri zavisan od uvoza, dok je stepen primene energetske efikasnosti i obnovljivih izvora veoma nizak.

Projekat “DanuP-2-Gas: Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy” realizuje 14 partnera iz 10 zemalja Dunavskog regiona u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, a realizacija projekta traje do kraja 2022. godine. Opšti cilj projetka je osiguranje diverzifikacije izvora energije i osnaživanje strategija proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora u dunavskom regionu kroz unapređenje povezanosti električne energije i gasa u regionalnom energetskom planiranju.

Zahvaljujući projektu “DanuP-2-Gas” naš grad i naš region su pioniri u ovoj oblasti koja otvara nove mogućnosti u oblasti zaštite životne sredine, kao i proizvodnje i skladištenja energije dobijene iz obnovljivih izvora.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: