DANUP-2-GAS RADIONICA: Power-to-Gas (P2G) koncept

U petak 4. novembra 2022. godine u Hotelu “Vojvodina” u Zrenjaninu je održana radionica u okviru projekta DanuP-2-Gas, u organizaciji projektnog partnera Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – Banat. Na radionici je prezentovan Power-to-Gas (P2G) koncept, koji je u Srbiji nedovoljno poznat i veoma inovativan, kao i modeli, mogućnosti i brojne koristi njegove primene u praksi. U fokusu je bila prezentacija Dunavske energetske platforme (www.danup2gas.eu) sa alatima koji su razvijeni u okviru projekta (baze podataka biomase i infrastrukture, Transnacionalni Atlas obnovljive energije i Alat za optimizaciju), a koje svi zainteresovani korisnici mogu za sopstvene potrebe potpuno besplatno koristiti za planiranje investicija i istraživačko-razvojne aktivnosti u vezi sa P2G čvorištima u Dunavskom regionu.  Deo radionice je bio posvećen Katalogu subvencija, takođe dostupnom u okviru Dunavske energetske platforme, sa dostupnim finansijskim podsticajima za investicije i istraživanje P2G čvorišta u 10 država Dunavskog regiona obuhvaćenih projektom, sa osvrtom na regulatorni i strateški okvir. Radionica je okupila predstavnike zainteresovanih strana iz regiona iz obrazovnog, naučno-istraživačkog, javnog i privrednog sektora, koji su iskazali veliko interesovanje za predstavljeni P2G koncept i razvijene alate.

Iako dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije, on je i danas u velikoj meri zavisan od uvoza, dok je stepen primene energetske efikasnosti i obnovljivih izvora veoma nizak.

Projekat “DanuP-2-Gas: Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy” realizuje 14 partnera iz 10 zemalja Dunavskog regiona u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, a realizacija projekta traje do kraja 2022. godine. Opšti cilj projetka je osiguranje diverzifikacije izvora energije i osnaživanje strategija proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora u dunavskom regionu kroz unapređenje povezanosti električne energije i gasa u regionalnom energetskom planiranju.

Zahvaljujući projektu “DanuP-2-Gas” naš grad i naš region su pioniri u ovoj oblasti koja otvara nove mogućnosti u oblasti zaštite životne sredine, kao i proizvodnje i skladištenja energije dobijene iz obnovljivih izvora.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: