DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.12

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu, spajajući sektore električne energije i gasa.

Podržavanje diverzifikacije izvora energije i ojačavanje strategije proizvodnje i skladištenja obnovljivih izvora energije u Dunavskom regionu, kroz unapređenje spajanja sektora električne energije i gasa u okviru regionalnog energetskog planiranja.

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO…

Dobrodošli u 12. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!

U poslednje vreme radimo na:

  • Finalizaciji Transnacionalnog atlasa obnovljive energije
  • Optimizaciji alata za optimizaciju čvorišta za spajanje sektora
  • Izveštajima o pravnoj i političkoj situaciji za spajanje sektora
  • Strateškim mapama puta za zemlje učesnice

Za više informacija posetite internet stranicu projekta, Dunavsku energetsku platformu I naloge na društvnim mrežama (Facebook, Twitter). Prijavite se na bilten DanuP-2-Gas

SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I DOGAĐAJ ZA ZAINTERESOVANE STRANE – SOFIJA, BUGARSKA

Predstavnici partnerskih organizacija i zainteresovanih strana u okviru DanuP-2-Gas projekta uspeli su da se ponovo sastanu 13. i 14. jula 2022. godine u Sofiji (Bugarska), nakon skoro godinu dana učešća na onlajn sastancima i konferencijama. Domaćin dvodnevnog hibridnog događaja bio je Crnomorski energetski istraživački centar (BSERC), Sofija (Bugarska). Pročitajte sve o događaju ovde.

TERITORIJALNE PERSPEKTIVE I RAZVOJNI POTENCIJALI: RUMUNIJA

U odeljku o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima možete pronaći nove informacije o perspektivama i potencijalima u Dunavskom regionu u vezi sa ciljevima projekta. Posetite internet stranicu projektaDanuP-2-Gas da biste pročitali o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima u Rumuniji.

Za više informacija posetite: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7619

DanuP-2-Gas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Lajkujte nas na Fejsbuku

Zapratite nas na Tviteru

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: