DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.12

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu, spajajući sektore električne energije i gasa.

Podržavanje diverzifikacije izvora energije i ojačavanje strategije proizvodnje i skladištenja obnovljivih izvora energije u Dunavskom regionu, kroz unapređenje spajanja sektora električne energije i gasa u okviru regionalnog energetskog planiranja.

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO…

Dobrodošli u 12. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!

U poslednje vreme radimo na:

  • Finalizaciji Transnacionalnog atlasa obnovljive energije
  • Optimizaciji alata za optimizaciju čvorišta za spajanje sektora
  • Izveštajima o pravnoj i političkoj situaciji za spajanje sektora
  • Strateškim mapama puta za zemlje učesnice

Za više informacija posetite internet stranicu projekta, Dunavsku energetsku platformu I naloge na društvnim mrežama (Facebook, Twitter). Prijavite se na bilten DanuP-2-Gas

SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I DOGAĐAJ ZA ZAINTERESOVANE STRANE – SOFIJA, BUGARSKA

Predstavnici partnerskih organizacija i zainteresovanih strana u okviru DanuP-2-Gas projekta uspeli su da se ponovo sastanu 13. i 14. jula 2022. godine u Sofiji (Bugarska), nakon skoro godinu dana učešća na onlajn sastancima i konferencijama. Domaćin dvodnevnog hibridnog događaja bio je Crnomorski energetski istraživački centar (BSERC), Sofija (Bugarska). Pročitajte sve o događaju ovde.

TERITORIJALNE PERSPEKTIVE I RAZVOJNI POTENCIJALI: RUMUNIJA

U odeljku o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima možete pronaći nove informacije o perspektivama i potencijalima u Dunavskom regionu u vezi sa ciljevima projekta. Posetite internet stranicu projekta DanuP-2-Gas da biste pročitali o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima u Rumuniji.

Za više informacija posetite: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7619

DanuP-2-Gas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Lajkujte nas na Fejsbuku

Zapratite nas na Tviteru

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: