DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.14

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu, spajajući sektore električne energije i gasa.

Podržavanje diverzifikacije izvora energije i ojačavanje strategije proizvodnje i skladištenja obnovljivih izvora energije u Dunavskom regionu, kroz unapređenje spajanja sektora električne energije i gasa u okviru regionalnog energetskog planiranja.

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO…

Dobrodošli u 14. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!

Fokus projektnog konzorcijuma u poslednje vreme je bio na finalizaciji:

  • Transnacionalnog atlasa obnovljive energije
  • Optimizaciji alata za optimizaciju povezivanja sektorskih čvorišta
  • Finalizaciji Strateških mapa puta za države učesnice

Za više informacija posetite internet stranicu projekta, Dunavsku energetsku platformu i naloge na društvnim mrežama (Facebook, Twitter).

Prijavite se na bilten DanuP-2-Gas .

SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I ZAVRŠNI DOGAĐAJ – BUDIMPEŠTA (MAĐARSKA)

Projektni partneri i predstavnici zainteresovanih strana u okviru projekta DanuP-2-Gas su se poslednji put sastali 16. i 17. novembra 2022. godine. Domaćin dvodnevnog hibridnog događaja bila je kompanija Slobodna luka MAHART iz Budimpešte (Mađarska). Pročitajte više o događaju ovde.

TERITORIJALNE PERSPEKTIVE I RAZVOJNI POTENCIJALI: ČEŠKA REPUBLIKA I SRBIJA

U odeljku o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima možete pronaći nove informacije o perspektivama i potencijalima u Dunavskom regionu u vezi sa ciljevima projekta.

Posetite internet stranicu projekta DanuP-2-Gas da biste pročitali više o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima u Češkoj i Srbiji.

NACIONALNE RADIONICE

Aktivno radimo na organizaciji nacionalnih radionica širom Dunavskog regiona. Većina partnera je već organizovala radionice, ali neke su planirane u decembru. Ukoliko ste zainteresovani, možete posetiti sajt projekta da saznate više o datumu i mestu održavanja radionica u Vašoj zemlji, kao i da pročitate više o već organizovanim radionicama

Fokus radionica bio je upoznavanje zainteresovanih strana u svim zemljama sa razvijenim alatima i strategijama, predstavljanje Atlasa, alatom za optimizaciju, mapa puta i još mnogo toga.

REZULTATI PROJEKTA DANUP-2-GAS

Konzorcijum projekta DanuP-2-Gas je uspešno podstakao transnacionalnu saradnju i sinergiju među ključnim akterima energetskog sektora, istraživanja, javne uprave i biznisa i doprineo poboljšanju energetske efikasnosti i bezbednosti u Dunavskom regionu, u cilju približavanja klimatskoj neutralnosti.

Projektni partneri su razvili interaktivnu Dunavsku energetsku platformu, Transnacionalni atlas obnovljive energije, alat za optimizaciju povezivanja sektorskih čvorišta, katalog subvencija i transnacionalnu strategiju za efikasno povezivanje sektora. Posetite internet stranicu projekta DanuP-2-Gas da biste pročitali više o postignutim rezultatima našeg projekta.

PREZENTACIJA DANUP-2-GAS PROJEKTA NA PRVOJ CENTRALNO-EVROPSKOJ POVER-TO-GAS KONFERENCIJI

Projektni partner PP10 – SDEVES će učestvovati na „Prvoj centralnoevropskoj Power-to-Gas  konferenciji – Regionalne perspektive tehnologija za pretvaranje energije u metan i ugljenik“ u Budimpešti (Mađarska). Konferencija će se održati u sedištu Mađarske akademije nauka 12. i 13. decembra 2022. godine.

Više o tome možete pročitati ovde.

DanuP-2-Gas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Lajkujte nas na Fejsbuku

Zapratite nas na Tviteru

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: