DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.14

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu, spajajući sektore električne energije i gasa.

Podržavanje diverzifikacije izvora energije i ojačavanje strategije proizvodnje i skladištenja obnovljivih izvora energije u Dunavskom regionu, kroz unapređenje spajanja sektora električne energije i gasa u okviru regionalnog energetskog planiranja.

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO…

Dobrodošli u 14. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!

Fokus projektnog konzorcijuma u poslednje vreme je bio na finalizaciji:

  • Transnacionalnog atlasa obnovljive energije
  • Optimizaciji alata za optimizaciju povezivanja sektorskih čvorišta
  • Finalizaciji Strateških mapa puta za države učesnice

Za više informacija posetite internet stranicu projekta, Dunavsku energetsku platformu i naloge na društvnim mrežama (Facebook, Twitter).

Prijavite se na bilten DanuP-2-Gas .

SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I ZAVRŠNI DOGAĐAJ – BUDIMPEŠTA (MAĐARSKA)

Projektni partneri i predstavnici zainteresovanih strana u okviru projekta DanuP-2-Gas su se poslednji put sastali 16. i 17. novembra 2022. godine. Domaćin dvodnevnog hibridnog događaja bila je kompanija Slobodna luka MAHART iz Budimpešte (Mađarska). Pročitajte više o događaju ovde.

TERITORIJALNE PERSPEKTIVE I RAZVOJNI POTENCIJALI: ČEŠKA REPUBLIKA I SRBIJA

U odeljku o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima možete pronaći nove informacije o perspektivama i potencijalima u Dunavskom regionu u vezi sa ciljevima projekta.

Posetite internet stranicu projekta DanuP-2-Gas da biste pročitali više o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima u Češkoj i Srbiji.

NACIONALNE RADIONICE

Aktivno radimo na organizaciji nacionalnih radionica širom Dunavskog regiona. Većina partnera je već organizovala radionice, ali neke su planirane u decembru. Ukoliko ste zainteresovani, možete posetiti sajt projekta da saznate više o datumu i mestu održavanja radionica u Vašoj zemlji, kao i da pročitate više o već organizovanim radionicama

Fokus radionica bio je upoznavanje zainteresovanih strana u svim zemljama sa razvijenim alatima i strategijama, predstavljanje Atlasa, alatom za optimizaciju, mapa puta i još mnogo toga.

REZULTATI PROJEKTA DANUP-2-GAS

Konzorcijum projekta DanuP-2-Gas je uspešno podstakao transnacionalnu saradnju i sinergiju među ključnim akterima energetskog sektora, istraživanja, javne uprave i biznisa i doprineo poboljšanju energetske efikasnosti i bezbednosti u Dunavskom regionu, u cilju približavanja klimatskoj neutralnosti.

Projektni partneri su razvili interaktivnu Dunavsku energetsku platformu, Transnacionalni atlas obnovljive energije, alat za optimizaciju povezivanja sektorskih čvorišta, katalog subvencija i transnacionalnu strategiju za efikasno povezivanje sektora. Posetite internet stranicu projektaDanuP-2-Gas da biste pročitali više o postignutim rezultatima našeg projekta.

PREZENTACIJA DANUP-2-GAS PROJEKTA NA PRVOJ CENTRALNO-EVROPSKOJ POVER-TO-GAS KONFERENCIJI

Projektni partner PP10 – SDEVES će učestvovati na „Prvoj centralnoevropskoj Power-to-Gas  konferenciji – Regionalne perspektive tehnologija za pretvaranje energije u metan i ugljenik“ u Budimpešti (Mađarska). Konferencija će se održati u sedištu Mađarske akademije nauka 12. i 13. decembra 2022. godine.

Više o tome možete pročitati ovde.

DanuP-2-Gas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Lajkujte nas na Fejsbuku

Zapratite nas na Tviteru

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: