DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.13

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu, spajajući sektore električne energije i gasa.

Podržavanje diverzifikacije izvora energije i ojačavanje strategije proizvodnje i skladištenja obnovljivih izvora energije u Dunavskom regionu, kroz unapređenje spajanja sektora električne energije i gasa u okviru regionalnog energetskog planiranja.

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO…

Dobrodošli u 13. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!

U poslednje vreme radimo na:

  • Finalizaciji Transnacionalnog atlasa obnovljive energije
  • Optimizaciji alata za optimizaciju čvorišta za spajanje sektora
  • Strateškim mapama puta za države učesnice

Za više informacija posetite internet stranicu projekta, Dunavsku energetsku platformu i naloge na društvnim mrežama (Facebook, Twitter). Prijavite se na bilten DanuP-2-Gas

TRENING TRENERA – RUHSTORF AN DER ROT, NEMAČKA

Predstavnici partnerskih organizacija DanuP-2-Gas projekta okupili su se 13. i 14. septembra 2022. godine na treningu trenera.  Ovaj dvodnevni događaj je održan u hibridnoj formi u Ruhstorf an der Rot (Nemačka) u organizaciji vodećeg pratnera projekta, Tehnološkog centra za energiju, Univerzitet primenjenih nauka Lancut. Pročitajte sve o događaju ovde.

NACIONALNE RADIONICE

Zainteresovane strane u svim zemljama ćemo na nacionalnim radionicama upoznati sa alatima i strategijama razvijenim u okviru projekta. Saznajte više o Atlasu, alatu za optimizaciju, mapama puta i još mnogo toga. Posetite veb-sajt projekta da biste se informisali o mestu i datumu održavanja radionice u Vašoj zemlji. Učešće na radionicama je besplatno.

TERITORIJALNE PERSPEKTIVE I RAZVOJNI POTENCIJALI: SLOVAČKA

U odeljku o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima možete pronaći nove informacije o perspektivama i potencijalima u Dunavskom regionu u vezi sa ciljevima projekta.

Posetite internet stranicu projekta DanuP-2-Gas da biste pročitali više o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima u Slovačkoj.

REZERVIŠITE VREME!

Pozivamo vas na Završnu konferenciju projekta DanuP-2-Gas, koja će se održati 17. novembra 2022. godine u Budimpešti, na brodu „Stoper“. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete konferenciji lično, možete se pridružiti onlajn.

TEME:

  • Strategija EU za Dunavski region i njen uticaj na dunavske zemlje
  • Dunavski regionalni program – oblikovanje energetske tranzicije putem Interreg-a
  • Prezentacije predstavnika zainteresovanih strana o najnovijim radovima u oblasti
    Power-to-Gas, biometana i zelenog vodonika
  • Panel diskusija: Budućnost Power-2-Gas sektora

Više možete pročitati na našoj DanuP-2-Gas internet stranici projekta.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: