DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.4

O „DanuP-2-Gas” PROJEKTU

Dunavski region ima ogroman potencijal za održivu proizvodnju i skladištenje obnovljive energije. Međutim, ovo područje i dan danas u velikoj meri zavisi od uvoza energije, dok su energetska efikasnost, raznovrsnost energetskih izvora i udeo obnovljivih izvora energije na veoma niskom nivou. U skladu sa klimatskim ciljevima EU za 2030 i EUSDR PA2 ciljevima, projekat „DanuP-2-Gas” će nastojati da unapredi transnacionalno energetsko planiranje, promovisanjem strategija za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora u Dunavskom regionu spajajući sektore električne energije i gasa.

Na čemu trenutno radimo…

Dobrodošli u četvrti zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!

Početkom jula 2021. godine, projekat je ušao u treći period implementacije koji će trajati do kraja 2021. godine.

U poslednjim mesecima drugog perioda implementacije projekta, partneri su se fokusirali na nastavak prethodno započetih tematskih aktivnosti. Više o ovim aktivnostima možete saznati u prethodnom izdanju biltena: Pročitajte više >>. Fokus je ostao na razvoju Dunavske energetske platforme i prikupljanju podataka iz oblasti procene dostupnosti biomase i postojeće infrastrukture za identifikovanje i optimizaciju potencijala za spajanje sektora. Svi prikupljeni podaci biće osnova za Transnacionalni atlas obnovljive energije koji će biti dostupan preko Dunavske energetske platforme. Projektni konzorcijum je značajnu pažnju pridao i Analizi zakonodavnih okvira i razvoju nacionalnih izveštaja koji analiziraju izvodljivost i potencijalne pravne i administrativne prepreke za realizaciju investicija povezanih sa tehnologijama i sektorima u fokusu “DanuP-2-Gas” projekta. Katalog subvencija, koji će takođe biti dostupan putem platforme, stalno se ažurira unosom podataka u vezi sa postojećim mehanizmima podrške specifičnim za regionalni i nacionalni kontekst.

STVARANJE SINERGIJE MEĐU PROJEKTIMA

Projekat „DanuP-2-Gas“ je 9. juna 2021. godine predstavljen na međuregionalnoj radionici i virtuelnim studijskim posetama organizovanim u okviru Interreg Europe projekta SHRECSHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy. Domaćin događaja bila je Regionalna razvojna agencija Južne Muntenije.

Radionica je organizovana sa ciljem da se unapredi znanje partnera i zainteresovanih strana o specifičnim izazovima globalnog trenda čiste obnovljive energije, o rumunskim nacionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije i  istraživačkim projektima o obnovljivoj energiji i ublažavanju klimatskih promena. Prisustvovali su projektni partneri, zajedno sa predstavnicima regionalnih vlasti, inovacionih centara, akademske zajednice, industrije i drugih zainteresovanih strana.

Deo događaja bio je fokusiran na stvaranje sinergije sa drugim projektima u oblasti obnovljive energije, što je bila odlična prilika za diseminaciju projekta „Danup-2-Gas” i privlačenje zainteresovanih strana zainteresovanih za temu projekta. Projekat „DanuP-2-Gas“ su predstavili menadžerka za komunikaciju na projektu gđa Ines Ahmić iz Agencije za energetiku Savinjske, Šaleške i Koroške regije (Slovenija) i gospodin Adelin Lazar iz URBASOFIA (Rumunija).

Stvaranje sinergije između različitih EU projekata je uvek veoma korisno za podsticanje saradnje zainteresovanih strana i maksimiziranje uticaja projekata. Više informacija o radionici možete naći na zvaničnoj veb stranici SHREC projekta: Pročitajte više >>

ZNAČAJ UMREŽAVANJA ZA INOVATIVNE PROJEKTE

Projektni partner iz Slovačke – NARA, smatra da je saradničko umrežavanje jedan od najvažnijih delova inovativnih modela upravljanja. Sve se više u Evropi i svetu diskutuje i podržava tema umrežavanja, jer najveće ciljeve možemo postići samo saradnjom. Iz tog razloga, NARA-SK je kao osnovni princip svog pristupa izabrala model saradnje petostrukog heliksa. Šta je petostruki heliks? – to je okvir koji obuhvata interakcije između  univerziteta, industrije, vlade, javnog sektora i ekonomije znanja. Ovaj model je već prepoznat i usvojen od strane Evropske unije i svi inovativni modeli bi trebalo da rade na ovom principu.

NARA-SK je usvojila ovaj model i fokusirala se na umrežavanje na svim nivoima u okviru projekta „DanuP-2-Gas“.

Naše zainteresovane strane i partneri su uglavnom klasteri, zadruge i obrazovne agencije, koji imaju svoje mreže, pa se na taj način informacije o projektu i rezultatima projekta dele širokoj publici. Dozvolite da vam predstavimo neke od glavnih zainteresovanih strana NARA-SK:

KLASTERI

 • Nacionalni energetski klaster NEK, http://www.nek.sk/?portfolio=national-energy-cluster-nek
 • Energetski klaster Presov regiona (EKPK), http://www.ekpk.sk/en/
 • Regionalni inovativni industrijski klaster Rimavská Kotlina- REPRIK, http://www.reprik.eu/
 • Energetsko ekološki klister regiona Ipel – IPEEK, https://www.ipeek.eco/?lang=en
 • Poslovni energetski srvis klister Slovačke – BECS SLOVAKIA, https://www.becsslovakia.eu/
 • Unija slovačkih klastera, http://uksk.sk/en/?noredirect=en_US
 • KLASTER INDUSTRIJSKIH INOVACIJA, https://www.industryinnovationcluster.sk/
 • TATRAVAGONKA POPRAD – osnivač klastera železničkog transporta, član Slovačkog nacionalnog udruženja vodonika – klastera, https://tatravagonka.sk/?lang=en

ZADRUGE

 • EURO COOPERATIVE BRATISLAVA, http://www.eurodruzstvo.eu/
 • Ponitrianske štedna zadruga, http://ponitrianske-sporitelne-druzstvo.trade.sk/

POSLOVNA UDRUŽENJA

 • ADMINISTRATIVNI SERVIS, http://www.sluzbysprave.sk/
 • Slovački sindikat, http://www.szz.sk/
 • Slovačko udruženje malih preduzeća, http://samp-msp.sk/

KOMPANIJE

 • NPS, Ltd, https://www.nps.sk/
 • Tehničko opremanje objekata – UNITECHNOLOGY, https://unitechnology.eu/en/unitechnology-2/

NVO UDRUŽENJA

 • HOME SELF – VLADINO UDRUŽENJE, https://www.samospravydomov.org/

AKADEMIJE

 • Slovački poljoprivredni Univerzitet u Nitri, https://www.uniag.sk/en/main-page/
 • Slovački tehniloški Univerzitet u Bratislavi, https://www.stuba.sk/english.html?page_id=132
 • Tehnički Univerzitet u Zvolenu, https://www.tuzvo.sk/en
 • Univerzitet u Žilini, https://www.uniza.sk/index.php/en/

MINISTARSTVO

 • Slovačka agencija za inovacije i energiju (SIEA), https://www.siea.sk/en/

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: