DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.6

Na čemu trenutno radimo…

Dobrodošli u šesti zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!
Početkom jula, projekat je ušao u treći period implementacije, koji će trajati do kraja 2021. godine.
Konzorcijum se bavio realizacijom očekivanih rezultata i postizanjem ciljeva projekta. U Katalogu subvencija prikupljene su raspoložive nacionalne i evropske subvencije, koje bi potencijalno mogle da podrže projektne ideje vezane za DanuP-2-Gas koncept čvorišta za spajanje sektora u zemljama učesnicama i šire. Spisak instrumenata za finansiranje biće dostupan preko Dunavske energetske platforme, koja će uskoro biti pokrenuta. Kako bi upotpunili platformu Transnacionalnim atlasom obnovljive energije, partneri su posvetili veliku pažnju prikupljanju podataka o temama dostupnosti biomase i postojeće infrastrukture u zemljama učesnicama. Štaviše, da bi sagledali pravnu situaciju i okvir politika za spajanje sektora, partneri su analizirali zakonske okvire koji se odnose na P2G i sada su u procesu identifikovanja prepreka i barijera za svaku relevantnu zemlju. O svim tekućim aktivnostima, kao i o budućem planu realizacije projekta, razgovaralo se na sastanku partnera i događaju zainteresovanih strana koji je organizovan od 27. do 28. septembra 2021. godine u Zagrebu (Hrvatska) i onlajn.
POZIVAMO VAS DA KROZ BILTEN PROČITATE VIŠE ZANIMLJIVIH INFORMACIJA!

TREĆI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I DOGAĐAJ U OKVIRU DANUP-2-GAS PROJEKTA

Tokom 27. i 28. septembra 2021. godine, prvi put od početka DanuP-2-Gas projekta, sastali su se predstavnici zainteresovanih strana i projektnih partnera. Hibridni događaj, čiji je domaćin bio Fakultet elektrotehnike i računarstva Univeziteta u Zagrebu, održan je u Zagrebu (Hrvatska).
Prvi dan događaja bio je posvećen sastanku za pregled prve godine implementacije projekta i trećem sastanku projektnih partnera. Projektni konzorcijum je imao onlajn satanak sa projektnim službenikom Upravljačkog tela / Zajedničkog sekretarijata Dunavskog transnacionalnog programa, gospodinom Horstom Šindlerom i informisao ga o statusu implementacije projekta, napretku svih projektnih aktivnosti i rezultata i o potencijalnim izazovima koje je potrebno prevazići do kraja projekta. Popodnevni deo sastanka projektnih partnera bio je fokusiran na tematske radionice radnih paketa.

Slika 1: Sastanak projektnih partnera u Zagrebu

Projektni partneri su diskutovali o budućim koracima za dostizanje postavljenih ciljeva i delili su svoja iskustva o implementaciji tematskih projektnih aktivnosti na nacionalnim nivoima. Tokom sastanka poseban fokus je stavljen i na status projektnih aktivnosti u okviru komunikacija i plan za buduće aktivnosti diseminacije koje će uključiti što veći broj predstavnika zainteresovanih strana i javnosti. Sastanak je bio zatvoren za javnost.
Događaj za predstavnike zainteresovanih strana održan je 28. septembra 2021. godine. Događaj je bio otvoren za javnost i okupio je aktere projekta, partnere i predstavnike zainteresovanih strana. Da bi se stvorila mogućnost da se događaju pridruži što veći broj ljudi, događaj je organizovan u hibridnoj formi, omogućavajući učešće na licu mesta i onlajn. Program događaja bio je fokusiran na teme obnovljive energije, power-to-gas, spajanje sektora i još mnogo toga. Govornici na događaju bili su projektni partneri, eksterni akteri projekta i predstavnici ključnih ciljnih grupa.

Slika 2: Projektni partneri i predstavnici zainteresovanih strana

Događaj je otvorio i moderirao gospodin Mario Vašak, predstavnik organizacije domaćina. Nakon srdačne dobrodošlice i uvodnog izlaganja, prvi govornik je bila Astrid Heindel iz organizacije koja je vodeći projektni partner, Tehnološkog centra za energiju Univerziteta primenjenih nauka Lancut i koja je tom prilikom detaljno predstavila DanuP-2-Gas projekat i bavila se svim relevantnim aspektima i izazovima koje treba rešiti. Govornici iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Dejan Stojadinović i Mile Međugorac, dali su pregled situacije u svojim državama po pitanju biomase, potencijala obnovljivih izvora, potencijala za proizvodnju obnovljivog vodonika i zakonskog okvira. U preostalom delu događaja detaljnije je bilo reči o situaciji u Hrvatskoj. Gospođa Nataša Putak predstavila je ulogu Hrvatskog operatora tržišta energije u podršci obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj, gospodin Tonći Panza je govorio o Energetskom parku ”Ravne” na Pagu, a prof. Neven Duić je dao detaljan uvid u mogućnosti i perspektive spajanja sektora biomase, električne energije i gasa u Hrvatskoj putem Power-to-gas čvorišta.

Spisak govornika i njihovih prezentacija:

Status projekta, novosti i perspective za zainteresovane strane
Astrid Heindel, Tehnološki centar za energiju – Univezitet primenjenih nauka Lancut

Procena biomase, potencijala obnovljivih izvora energije, infrastructure i pravnog i političkog okvira u Bosni i Hercegovini
Mile Međugorac, JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Potencijali za proizvodnju obnovljivog vodonika u Srbiji
Dejan Stojadinović, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat

Uloga Hrvatskog operatora tržišta energije u podržavanju obnovljive energije u Hrvatskoj – iskustva i perspektive
Nataša Putak, Hrvatski operator tržišta energije

Osnaživanje prve vetroelektrane u Hrvatskoj fotonaponom i proizvodnjom vodonika – Energetski park ”Ravne” Pag
Tonći Panza, Adria Wind Power

Mogućnosti i perspektive povezivanja sektora biomase, električne energije i gasa u Hrvatskoj putem Power-to-gas čvorišta
Prof. Neven Duić, Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i zaštite životne sredine, Hrvatska

Ukupan utisak učesnika o događaju je bio veoma pozitivan. Sledeći sastanak projektnih partnera će biti u okviru srednjoročnog događaja koji će organizovati vodeći partner projekta, Tehnološki centar za energiju Univerziteta primenjenih nauka Lancut (TZE). Zbog najnovije neizvesne situacije u vezi sa COVID-19, srednjoročni događaj će biti održan samo onlajn. Bez obzira na to, svi projektni partneri se raduju sledećem sastanku kako bi podelili znanje i stvorili sinergiju sa zainteresovanim stranama.
Da biste saznali više o budućim projektnim događajima, prijavite se na bilten Danup-2-Gas projekta i pratite nas na društvenim mrežama.

Slika 3: Forma za prijavu na bilten

DanuP-2-Gas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Projekat „DanuP-2-Gas” možete pratiti na društvenim mrežama:

Lajkujte nas na Fejsbuku

Zapratite nas na Tviteru

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: