DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.6

Na čemu trenutno radimo…

Dobrodošli u šesti zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!
Početkom jula, projekat je ušao u treći period implementacije, koji će trajati do kraja 2021. godine.
Konzorcijum se bavio realizacijom očekivanih rezultata i postizanjem ciljeva projekta. U Katalogu subvencija prikupljene su raspoložive nacionalne i evropske subvencije, koje bi potencijalno mogle da podrže projektne ideje vezane za DanuP-2-Gas koncept čvorišta za spajanje sektora u zemljama učesnicama i šire. Spisak instrumenata za finansiranje biće dostupan preko Dunavske energetske platforme, koja će uskoro biti pokrenuta. Kako bi upotpunili platformu Transnacionalnim atlasom obnovljive energije, partneri su posvetili veliku pažnju prikupljanju podataka o temama dostupnosti biomase i postojeće infrastrukture u zemljama učesnicama. Štaviše, da bi sagledali pravnu situaciju i okvir politika za spajanje sektora, partneri su analizirali zakonske okvire koji se odnose na P2G i sada su u procesu identifikovanja prepreka i barijera za svaku relevantnu zemlju. O svim tekućim aktivnostima, kao i o budućem planu realizacije projekta, razgovaralo se na sastanku partnera i događaju zainteresovanih strana koji je organizovan od 27. do 28. septembra 2021. godine u Zagrebu (Hrvatska) i onlajn.
POZIVAMO VAS DA KROZ BILTEN PROČITATE VIŠE ZANIMLJIVIH INFORMACIJA!

TREĆI SASTANAK PROJEKTNIH PARTNERA I DOGAĐAJ U OKVIRU DANUP-2-GAS PROJEKTA

Tokom 27. i 28. septembra 2021. godine, prvi put od početka DanuP-2-Gas projekta, sastali su se predstavnici zainteresovanih strana i projektnih partnera. Hibridni događaj, čiji je domaćin bio Fakultet elektrotehnike i računarstva Univeziteta u Zagrebu, održan je u Zagrebu (Hrvatska).
Prvi dan događaja bio je posvećen sastanku za pregled prve godine implementacije projekta i trećem sastanku projektnih partnera. Projektni konzorcijum je imao onlajn satanak sa projektnim službenikom Upravljačkog tela / Zajedničkog sekretarijata Dunavskog transnacionalnog programa, gospodinom Horstom Šindlerom i informisao ga o statusu implementacije projekta, napretku svih projektnih aktivnosti i rezultata i o potencijalnim izazovima koje je potrebno prevazići do kraja projekta. Popodnevni deo sastanka projektnih partnera bio je fokusiran na tematske radionice radnih paketa.

Slika 1: Sastanak projektnih partnera u Zagrebu

Projektni partneri su diskutovali o budućim koracima za dostizanje postavljenih ciljeva i delili su svoja iskustva o implementaciji tematskih projektnih aktivnosti na nacionalnim nivoima. Tokom sastanka poseban fokus je stavljen i na status projektnih aktivnosti u okviru komunikacija i plan za buduće aktivnosti diseminacije koje će uključiti što veći broj predstavnika zainteresovanih strana i javnosti. Sastanak je bio zatvoren za javnost.
Događaj za predstavnike zainteresovanih strana održan je 28. septembra 2021. godine. Događaj je bio otvoren za javnost i okupio je aktere projekta, partnere i predstavnike zainteresovanih strana. Da bi se stvorila mogućnost da se događaju pridruži što veći broj ljudi, događaj je organizovan u hibridnoj formi, omogućavajući učešće na licu mesta i onlajn. Program događaja bio je fokusiran na teme obnovljive energije, power-to-gas, spajanje sektora i još mnogo toga. Govornici na događaju bili su projektni partneri, eksterni akteri projekta i predstavnici ključnih ciljnih grupa.

Slika 2: Projektni partneri i predstavnici zainteresovanih strana

Događaj je otvorio i moderirao gospodin Mario Vašak, predstavnik organizacije domaćina. Nakon srdačne dobrodošlice i uvodnog izlaganja, prvi govornik je bila Astrid Heindel iz organizacije koja je vodeći projektni partner, Tehnološkog centra za energiju Univerziteta primenjenih nauka Lancut i koja je tom prilikom detaljno predstavila DanuP-2-Gas projekat i bavila se svim relevantnim aspektima i izazovima koje treba rešiti. Govornici iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Dejan Stojadinović i Mile Međugorac, dali su pregled situacije u svojim državama po pitanju biomase, potencijala obnovljivih izvora, potencijala za proizvodnju obnovljivog vodonika i zakonskog okvira. U preostalom delu događaja detaljnije je bilo reči o situaciji u Hrvatskoj. Gospođa Nataša Putak predstavila je ulogu Hrvatskog operatora tržišta energije u podršci obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj, gospodin Tonći Panza je govorio o Energetskom parku ”Ravne” na Pagu, a prof. Neven Duić je dao detaljan uvid u mogućnosti i perspektive spajanja sektora biomase, električne energije i gasa u Hrvatskoj putem Power-to-gas čvorišta.

Spisak govornika i njihovih prezentacija:

Status projekta, novosti i perspective za zainteresovane strane
Astrid Heindel, Tehnološki centar za energiju – Univezitet primenjenih nauka Lancut

Procena biomase, potencijala obnovljivih izvora energije, infrastructure i pravnog i političkog okvira u Bosni i Hercegovini
Mile Međugorac, JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

Potencijali za proizvodnju obnovljivog vodonika u Srbiji
Dejan Stojadinović, Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat

Uloga Hrvatskog operatora tržišta energije u podržavanju obnovljive energije u Hrvatskoj – iskustva i perspektive
Nataša Putak, Hrvatski operator tržišta energije

Osnaživanje prve vetroelektrane u Hrvatskoj fotonaponom i proizvodnjom vodonika – Energetski park ”Ravne” Pag
Tonći Panza, Adria Wind Power

Mogućnosti i perspektive povezivanja sektora biomase, električne energije i gasa u Hrvatskoj putem Power-to-gas čvorišta
Prof. Neven Duić, Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i zaštite životne sredine, Hrvatska

Ukupan utisak učesnika o događaju je bio veoma pozitivan. Sledeći sastanak projektnih partnera će biti u okviru srednjoročnog događaja koji će organizovati vodeći partner projekta, Tehnološki centar za energiju Univerziteta primenjenih nauka Lancut (TZE). Zbog najnovije neizvesne situacije u vezi sa COVID-19, srednjoročni događaj će biti održan samo onlajn. Bez obzira na to, svi projektni partneri se raduju sledećem sastanku kako bi podelili znanje i stvorili sinergiju sa zainteresovanim stranama.
Da biste saznali više o budućim projektnim događajima, prijavite se na bilten Danup-2-Gas projekta i pratite nas na društvenim mrežama.

Slika 3: Forma za prijavu na bilten

DanuP-2-Gas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Projekat „DanuP-2-Gas” možete pratiti na društvenim mrežama:

Lajkujte nas na Fejsbuku

Zapratite nas na Tviteru

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: