DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.8

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO…

Dobrodošli u 8. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!

Početak 2022. godine označio je ulazak u poslednju godinu implementacije projekta DanuP-2-Gas. Čini se da je ovo dobra prilika da se prisetimo napora uloženih u rad na projektu i projektnih rezultata koje je konzorcijum postigao u proteklih godinu i po dana.

Uspešno smo pokrenuli Dunavsku energetsku platformu – veb alat pomoću kojeg potencijalni investitori i predstavnici zainteresovanih strana mogu pronaći neophodne informacije za pokretanje pilot i demonstracionih projekata postrojenja.

Srž platforme biće Transnacionalni atlas obnovljive energije, koji će prikazati lokaciju biogenih resursa i infrastrukturne uslove kao što su dostupnost postrojenja za obnovljivu energiju i gasne ili električne mreže. U kombinaciji sa odgovarajućim alatom za optimizaciju za efikasno projektovanje postrojenja, Atlas će za buduće investitore eliminisati inicijalnu analizu. Podaci koje su projektni partneri prikupljali proteklih meseci uskoro će biti implementirani u Atlas i Platformu.

Mnogo napora je takođe uloženo u dizajniranje alata za optimizaciju čvorišta za spajanje sektora – instrumenta koji se koristi za proces definisanja održivog ekonomskog rada čvorišta za spajanje sektora koji skladišti višak obnovljive električne energije uz pomoć biogenog ostatka u obnovljivom prirodnom gasu. Alat će se koristiti za procenu Dunavskog regiona tokom izrade prethodne studije izvodljivosti, a javnosti će biti dostupan i preko Dunavske energetske platforme. Alat kao i priručnik za njegovo korišćenje će uskoro biti završeni i u narednim mesecima će biti dostupni.

Osim toga, objavili smo i Katalog subvencija – spisak nacionalnih i evropskih programa finansiranja i drugih finansijskih podsticaja za izgradnju power-to-gas čvorišta u podunavskim zemljama. Katalog je dostupan ovde >> https://danup2gas.eu/subsidies

Pravni okvir koji utiče na power-to-gas čvorišta u podunavskim zemljama je procenjen na nacionalnom i evropskom nivou kako bi se razvila jedinstvena transnacionalna strategija uključujući mape puta za pojednostavljenu primenu. Mape puta će biti dostupne i na Dunavskoj energetskoj platformi.

Da bismo obezbedili efikasan prenos znanja kroz radionice na kojima će se razrađivati budući pilot projekti i poslovni modeli sa predstavnicima zainteresovanih strana korišćenjem razvijene platforme i njenih alata, pripremili smo osnovnu strukturu radionica uključujući opšti okvir i metodologiju.

Konačno, projektni konzorcijum je organizovao nekoliko onlajn projektnih sastanaka i sastanaka sa predstavnicima zainteresovanih strana kako bi omogućio dobar protok informacija i koordinirao projektne aktivnosti. Da biste saznali više o prvom sastanku zainteresovanih strana, koji je u drugom periodu održala KSSENA iz Slovenije, kliknite ovde. U septembru 2021. godine projektni partneri su uspeli da se sretnu lično po prvi put od početka projekta. Dvodnevni hibridni događaj, čiji je domaćin bio Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, održan je u Zagrebu (Hrvatska). Pročitajte više o drugom DanuP-2-Gas događaju za zainteresovane strane ovde.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na

DanuP-2-Gas DOGAĐAJ ZA ZAINTERESOVANE STRANE

koji će se održati kao onlajn konferencija u četvrtak, 10. marta 2022, 09:30 CET

u organizaciji Instituta za energiju Univerziteta Johannes Kepler u Lincu (Austrija)

i

Tehnološkog centra za energiju Univeziteta primenjenih nauka Lancut (Nemačka)

  • GOVORNICI IZ AUSTRIJE I NEMAČKE
  • DanuP-2-Gas PERSPEKTIVE ZA ZAINTERESOVANE STRANE 
  • TEME: ZELENI VODONIK, SKLADIŠTENJE VODONIKA, KONVERZIJA U METAN i drugo.

Pozivnica i Agenda su dostupni ovde

Za registraciju, molimo Vas pošaljite kratak mejl nadanup2gas@energieinstitut-linz.at

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: