POTREBNO NAM JE VAŠE MIŠLJENJE!

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat učestvuje u realizaciji projekta “Innovative model to drive energy security and diversity in the Danube Region via combination of bioenergy with surplus renewable energy – DanuP-2-Gas” u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Projekat se realizuje u partnerstvu sa još 23 institucije iz ukupno 12 zemalja. Opšti cilj projekta je osiguranje diverzifikacije izvora energije i osnaživanje strategija proizvodnje i skladištenja energije iz obnovljivih izvora u dunavskom regionu kroz unapređenje povezanosti električne energije i gasa u regionalnom energetskom planiranju. (Više o projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas).

Cilj DanuP-2-Gas projekta je razvoj interaktivne energetske platforme za zainteresovane aktere u Dunavskom regionu koja će im pomoći da pronađu optimalne lokacije za izgradnju biogasnih postrojenja, potencijalne partnere za buduće projekte i adekvatne izvore finansiranja.

Kako bismo platformu dizajnirali prema potrebama i željama budućih korisnika, sada prikupljamo informacije od zainteresovanih aktera putem dva upitnika. Prvi upitnik se odnosi na funkcionalnost i sadržaj platforme uopšte, a drugi se odnosi na podatke o infrastrukturi i resursima biomase.

Upitnici su na engleskom jeziku i za popunjavanje oba upitnika je potrebno oko 15 minuta.

Molimo vas da odvojite vreme i iskoristite svoju stručnost kako biste nam pomogli da stvorimo dobru i korisnu platformu.

Linkovi do upitnika:

  1. Dunavska energetska platforma (Danube Energy Platform): http://bit.ly/Questionnaire_Danube-Energy-Platform
  2. Baze podataka o biomasi i infrastrukturi  (Biomass and Infrastructure databases): http://bit.ly/Questionnaire_Biomass-and-infrastructure

Unapred hvala na učešću!

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: