Prvi sastanak projektnog tima

Prvi sastanak projektnog tima održan je u sredu, 21. avgusta 2019. godine u Zrenjaninu, u prostorijama CR Banat, sa početkom u 10:00 časova. Sastanku je prisustvovala većina članova projektnog tima, kao JSC članovi. Sastanak je vodio menadžer projekta – Aleksandar Starčević i koordinator aktivnosti – Branislav Milosav, obrađene su sledeće teme dnevnog reda, koji su prethodno razmatrali i odobrili projektni partneri:

  • Prezentacija članova projektnog tima
  • Uvod u projekat i njegove aktivnosti
  • Predstavljanje i usvajanje Akcionog plana
  • Osnivanje zajedničkog upravljačkog komiteta – JSC
  • Rasprava o najvažnijim aktivnostima koje predstoje

Prema sporazumu o partnerstvu i obrascu za prijavu projekta, zajednički upravni odbor (JSC) projekta „Pametna i održiva potrošnja energije -SASEC“ osnovan je Odlukom gradonačelnika grada Zrenjanina a čini ga 6 članova – pravni zastupnici projektnih partnera, rukovodilac projekta i menadžer finansija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: