Zrenjanin i Temišvar zajedno ka energetskoj održivosti prekograničnog regiona

U Junu mesecu 2019. godine započet je projekat pod nazivom „Pametna i održiva potrošnja energije“ (eng. „Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.
Projekat je okupio 4 partnera (Grad Zrenjanin, kao vodećeg partnera i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Grad Temišvar i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC, kao partnere na projektu), sa zajedničkom idejom da se doprinese postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Evropske Unije „20-20-20“, kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama prekograničnog regiona i poboljšaju njihovih kapaciteta za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

U periodu od Juna 2019. do marta 2021. Godine, koliko će projekat trajati, planirano je da se:

  • uspostavi institucionalna podrška za održivi energetski razvoj i primenu principa energetske efikasnosti u prekograničnom regionu – izgradnjom i osnivanjem Regionalnog centra za energetsku efikasnost – Banat u Zrenjaninu;
  • poboljšaju kapaciteti nadležnih organa i promoviše prekogranična mreža za edukaciju i istraživanja o ekološkim resursima;
  • podigne svest među ciljnim grupama i stanovništvom o važnosti uštede energije i korišćenja obnovljivih izvora u proizvodnji energije – razvoj energetski održivog društva.

Projekat predviđa izgradnju prve pametne zgrade u Banatu i osnivanje Regionalnog centra za energetsku efikasnost – Banat u Zrenjaninu, izradu Master plana održive energije za teritoriju Srednjebanatskog okruga, sprovođenje istraživanja i prikupljanje podataka o energetskoj efikasnosti javnih objekata, niz edukacija za različite ciljne grupe, kao i pilot akcije u srednjim školama na teritoriji Zrenjanina i Temišvara koje će našim mladim sugrađanima približiti koncept energetske održivosti i uštede energije.

Zvaničan početak projekat biće obležen početnom konferencijom u Temišvaru.

Ukupna vrednost projekta iznosi 852.001,50 EUR za planirane aktivnosti sa obe strane granice.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: