Finalni Bilten

REZULTATI PROJEKTA DANUP-2-GAS

Projekat DanuP-2-Gas se privodi kraju. Tokom protekle dve i po godine, projektni konzorcijum je uspešno podsticao transnacionalnu saradnju i sinergiju među ključnim akterima u energetskom sektoru, istraživanju, javnoj upravi i privredi i doprineo poboljšanju energetske efikasnosti i bezbednosti u Dunavskom regionu, kako bi se približili klimatskoj neutralnosti.

Projektni partneri su razvili interaktivnu Dunavsku energetsku platformu, Transnacionalni atlas obnovljive energije, alat za optimizaciju povezivanja sektorskih čvorišta, katalog subvencija i transnacionalnu strategiju za efikasno povezivanje sektora..

Posetite DanuP-2-Gas veb-sajt da biste pročitali više o postignutim rezultatima projekta.

TERRITORIJANE PERSPEKTIVE I RAZVOJNI POTENCIJALI: HRVATSKA

U odeljku o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima možete pronaći nove informacije o perspektivama i potencijalima u Dunavskom regionu u vezi sa ciljevima projekta.projekta.

Posetite internet stranicu projekta DanuP-2-Gas da biste pročitali više o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima u Hrvatskoj.

NACIONALNE RADIONICE

Aktivno smo radili na organizaciji nacionalnih radionica širom Dunavskog regiona. Fokus je bio na tome da se zainteresovane strane u svim zemljama upoznaju sa razvijenim alatima i strategijama, da saznaju više o Atlasu, alatu za optimizaciju, mapama puta i o još mnogo toga.

Ukoliko ste zainteresovani posetite veb-stranicu projekta da pročitate više o organizovanim radionicama. 

DanuP-2-Gas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Lajkujte nas na Fejsbuku

Zapratite nas na Tviteru

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: