Finalni Bilten

REZULTATI PROJEKTA DANUP-2-GAS

Projekat DanuP-2-Gas se privodi kraju. Tokom protekle dve i po godine, projektni konzorcijum je uspešno podsticao transnacionalnu saradnju i sinergiju među ključnim akterima u energetskom sektoru, istraživanju, javnoj upravi i privredi i doprineo poboljšanju energetske efikasnosti i bezbednosti u Dunavskom regionu, kako bi se približili klimatskoj neutralnosti.

Projektni partneri su razvili interaktivnu Dunavsku energetsku platformu, Transnacionalni atlas obnovljive energije, alat za optimizaciju povezivanja sektorskih čvorišta, katalog subvencija i transnacionalnu strategiju za efikasno povezivanje sektora..

Posetite DanuP-2-Gas veb-sajt da biste pročitali više o postignutim rezultatima projekta.

TERRITORIJANE PERSPEKTIVE I RAZVOJNI POTENCIJALI: HRVATSKA

U odeljku o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima možete pronaći nove informacije o perspektivama i potencijalima u Dunavskom regionu u vezi sa ciljevima projekta.projekta.

Posetite internet stranicu projekta DanuP-2-Gas da biste pročitali više o teritorijalnim perspektivama i razvojnim potencijalima u Hrvatskoj.

NACIONALNE RADIONICE

Aktivno smo radili na organizaciji nacionalnih radionica širom Dunavskog regiona. Fokus je bio na tome da se zainteresovane strane u svim zemljama upoznaju sa razvijenim alatima i strategijama, da saznaju više o Atlasu, alatu za optimizaciju, mapama puta i o još mnogo toga.

Ukoliko ste zainteresovani posetite veb-stranicu projekta da pročitate više o organizovanim radionicama. 

DanuP-2-Gas NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Lajkujte nas na Fejsbuku

Zapratite nas na Tviteru

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: