Održan Javni događaj – Sečanj 13.04.2021

U utorak, 13.04.2021. godine, u Sečnju, organizovan je prvi Javni događaj u okviru projekta „Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” (eng. Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region – CIRCLE).

Događaj je okupio predstavnike lokalnih samouprava Banata, kao i predstavnike Vlade AP Vojvodine, a bio je prilika za predstvljanje projekta CIRCLE i diskusiju o uspostavljanju novog cirkularnog poslovnog modela za upravljanje elektronskim i električnim otpadom u gradu Zrenjaninu. Na događaju je razgovarano i o stanju u lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja otpadom i mogućnosti za sprovođenje sličnih Pilot akcija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: