Održan Javni događaj – Sečanj 13.04.2021

U utorak, 13.04.2021. godine, u Sečnju, organizovan je prvi Javni događaj u okviru projekta „Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” (eng. Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region – CIRCLE).

Događaj je okupio predstavnike lokalnih samouprava Banata, kao i predstavnike Vlade AP Vojvodine, a bio je prilika za predstvljanje projekta CIRCLE i diskusiju o uspostavljanju novog cirkularnog poslovnog modela za upravljanje elektronskim i električnim otpadom u gradu Zrenjaninu. Na događaju je razgovarano i o stanju u lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja otpadom i mogućnosti za sprovođenje sličnih Pilot akcija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: