Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC

(Pametna i održiva potrošnja energije)

Projekat „Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC“ (Pametna i održiva potrošnja energije) okupio je četiri prekogranična partnera oko zajedničke ideje da doprinesu postizanju klimatskih i energetskih ciljeva EU „20-20-20“, kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama prekograničnog regiona i poboljšanje njihovih kapaciteta za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Projekat predstavlja važan korak u rešavanju zajedničkih problema društva i njegovih građana, povećavajući njihovu odgovornost prema energetskoj efikasnosti i zaštiti životne sredine.  Značajan doprinos projekat će ostvariti i u kontekstu promocije važnosti očuvanja životne sredine i obnovljivih izvora energije, a sve u cilju boljeg života budućih generacija.

Koristeći višedimenzionalni pristup u realizaciji predviđenih aktivnosti, projekat će ostvariti sledeće značajne rezultate:

  • uspostavljena institucionalna podrška za održivi energetski razvoj i primenu principa energetske efikasnosti u prekograničnom regionu – Regionalni centar za energetsku efikasnost;
  • poboljšani kapaciteti nadležnih organa i promovisana prekogranična mreža za edukaciju i istraživanja o ekološkim resursima;
  • podignuta svest među ciljnim grupama i stanovništvom o važnosti uštede energije i korišćenja obnovljivih izvora u proizvodnji energije – razvoj energetski održivog društva.

CILJ PROJEKTA:

Doprinos postizanju klimatskih i energetskih ciljeva EU „20-20-20“, kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama prekograničnog regiona i poboljšanje njihovih kapaciteta za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

PARTNERI:

Vodeći partner:
  • Grad Zrenjanin, Srbija.
Partneri:
  • Opština Temišvar, Rumunija;
  • Regionalni centar za društveno- ekonomski razvoj – Banat, Srbija.
  • Klaster održive energije Rumunije – ROSENC, Rumunija

PERIOD IMPLEMENTACIJE:

21 mesec; jul 2019- mart 2021.

VREDNOST PROJEKTA:

852.001,50 EUR

IZVOR FINANSIRANJA:

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Podelite stranicu sa Vašim poznanicima

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: