FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region PLUS – SMILE PLUS

(Prva i poslednja milja intermodalne mobilnosti u zagušenim urbanim oblastima Jadranskog regiona PLUS)Projekat SMILE PLUS je nastavak projekta SMILE koji je bio fokusiran na prvu i poslednju milju mobilnosti u…

Continue ReadingFirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region PLUS – SMILE PLUS

DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.10

Dobrodošli u 10. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!U poslednje vreme radimo na:• Finalizaciji Transnacionalnog atlasa obnovljive energije;• Optimizaciji alata za optimizaciju čvorišta za spajanje sektora;• Izveštajima o pravnoj i političkoj situaciji…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.10

Nastavljaju se pilot akcije prikupljanja elektronskog otpada na teritoriji grada Zrenjanina

Nakon nabavke opreme i drugih formalnih pripremnih aktivnosti, marta meseca su u gradu Zrenjaninu počele Pilot akcije organizovanog prikupljanja e-otpada, njegovog preuzimanja, odnosno reciklaže i trajnog zbrinjavanja od strane ovlašćenog…

Continue ReadingNastavljaju se pilot akcije prikupljanja elektronskog otpada na teritoriji grada Zrenjanina

DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.9

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO… Dobrodošli u 9. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!Početak 2022. godine označio je ulazak u poslednju godinu implementacije projekta DanuP-2-Gas. O rezultatima koje je projektni konzorcijum postigao do…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.9

Uključi se, E-cikliraj! – u pilot akciji na teritoriji grada Zrenjanina prikupljeno skoro dve tone e-otpada

U cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom u gradu Zrenjaninu, u toku je pilot-akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada (e-otpada).   U skladu sa Ugovorom o preuzimanju otpadnih materijala, potpisanim…

Continue ReadingUključi se, E-cikliraj! – u pilot akciji na teritoriji grada Zrenjanina prikupljeno skoro dve tone e-otpada

Pilot akcije na teritoriji grada Zrenjanina: Uključi se, E-cikliraj!

U cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom u gradu Zrenjainu, u toku je pilot akcija prikupljanja elektronskog i električnog otpada (e-otpada). U skladu sa Ugovorom o preuzimanju otpadnih materijala, potpisanim…

Continue ReadingPilot akcije na teritoriji grada Zrenjanina: Uključi se, E-cikliraj!

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: