DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.8

NA ČEMU TRENUTNO RADIMO… Dobrodošli u 8. zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”! Početak 2022. godine označio je ulazak u poslednju godinu implementacije projekta DanuP-2-Gas. Čini se da je ovo dobra prilika…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.8

DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.6

Na čemu trenutno radimo… Dobrodošli u šesti zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!Početkom jula, projekat je ušao u treći period implementacije, koji će trajati do kraja 2021. godine.Konzorcijum se bavio realizacijom očekivanih…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.6

DANUP-2-GAS NEWSLETTER N.5

Na čemu trenutno radimo… Dobrodošli u peti zvanični bilten projekta „DanuP-2-Gas”!Početkom jula, projekat je ušao u treći period implementacije, koji će trajati do kraja 2021. godine.Tokom letnjih meseci, projektni partneri…

Continue ReadingDANUP-2-GAS NEWSLETTER N.5

Potpisan memorandum o saradnji na projektu CIRCLE

17.09.2021., u Baroknoj Sali Gradske uprave grada Zrenjanina, potpisan je memorandum o sardanji i održana promocija projekta “Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion”– CIRCLE. Uzimajući u obzir…

Continue ReadingPotpisan memorandum o saradnji na projektu CIRCLE

Radni sastanak u okviru realizacije projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela“ – ADRIONET

Danas je u prostorijama Međunarodnog istraživačkog centra u Belom Blatu (Zrenjanin) održan prvi konsultativni sastanak povodom izrade Lokalnog Akcionog Plana (LAP) autentičnog sela Belo Blato.Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj –…

Continue ReadingRadni sastanak u okviru realizacije projekta „Jadransko-Jonska mreža autentičnih sela“ – ADRIONET

RAZVOJ PRIVREDE

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat pruža brojne usluge koje za cilj imaju unapređenje privrede u Banatu. Ove usluge se kreću od sprovođenja nacionalnih i pokrajinskih razvojnih programa do implementacije projekata koji su finansirani od stranih donatora, najčešće Evropske Unije. Centar u svom odeljenju za razvoj privrede istovremeno razvija i sprovodi i sopstvene usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i identifikovanim tržišnim kretanjima. Usluge u ponudi Centra su fokusirane, ali ne i ograničene na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Zahvaljujući rezultatima, specifičnoj ponudi usluga i ulozi u razvojnim programima, može se reći da Centar ima pozitivnu reputaciju među korisnicima, osnivačima i regionalnim partnerima i ključnim institucijama koje se bave razvojem AP Vojvodine i Republike Srbije.

Zahvaljujući saradnji sa evropskim programima i uspešnoj implementaciji projekata, Centru je odato i priznanje za dostignuće (eng.”Seal of Achievement”) od strane Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Centar je posvećen daljem unapređenju kvaliteta života u Banatu, i u toj svojoj misiji, ulaže veliki napor u korišćenju organizacione i finansijske podrške evropskih fondova.

RCR Banat ima za cilj promociju ekonomskih promena afirmišući ulogu sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionalnom ekonomskom razvoju. Neke od aktivnosti kojima se želi dostići ovaj cilj su: